Završena prva faza izgradnje regionalnog centra za prikupljanje otpada Bikovo – U planu još 4 faze i 8 kaseta

Foto: Unsplash (Brian Yurasits)

Završena je prva faza izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom u Bikovu na lokaciji Bikovački put 280.

Prva faza izgradnje kompleksa je obuhvatila izgradnju prve i druge kasete za odlaganje otpada i svih pomoćnih objekata, dok ostale faze izgradnje deponije obuhvataju izgradnju dve po dve nove kasete.

Predviđeno je pet faza izgradnje deponije, sa ukupno 10 kaseta. Ukupni kapacitet svih deset kaseta na deponiji biće 3.995.995 m3.

Kompleks postrojenja Regionalni centar za upravljanje otpadom u Bikovu, I faza, obuhvata prostor od oko 46 ha, od čega je 32,6 ha planirano za deponiju.

Regionalni sistem za upravljanje otpadom podrazumeva: centralno postrojenje Regionalni centar za upravljanje otpadom u Bikovu, tri Transfer stanice sa centrima za sakupljanje otpada u opštinama Bačka Topola, Kanjiža i Senta i tri centra za sakupljanje otpada u opštinama Mali Iđoš, Novi Kneževac i Čoka.

Operater Regionalna deponija Subotica obavljaće delatnost tretmana (kompostiranje), ponovnog iskorišćenja (sekundarna separacija), skladištenja reciklabilnog otpada sa linije za sekundarnu separaciju i odlaganja neopasnog – komunalnog otpada i neopasnog otpada bilo kog porekla koji zadovoljava granične vrednosti parametara za odlaganje neopasnog otpadana lokaciji Regionalni centar za upravljanje otpadom u Bikovu – I faza.

Za obavljanje ovog posla u proceduri je izdavanja rešenja regionalnoj deponiji od strane Pokrajinskog sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Nacrt rešenja o izdavanju integrisane dozvole deponiji Subotica se nalazi na javnom uvidu, a u njemu se, između ostalog ističe, da operater svojom uslugom obuhvata otpad iz domaćinstva i otpad sa javnih površina, a koji je nastao na teritorijama lokalnih samouprava grada Subotice i opštinama Bačka Topola, Kanjiža, Senta, Mali Iđoš, Novi Kneževac i Čoka, kao i industrijski otpad koji nema svojstva opasnog otpada, a koji zadovoljava granične vrednosti.

Regionalni centar za upravljanje otpadom u Bikovu je novo postrojenje koje će se graditi fazno, a predviđeno je 5 faza izgradnje. Do sada je izgrađena prva faza koja obuhvata dve kasete ukupnog kapaciteta tela deponije 817.009 m3.

Planirana količina otpada koja će se odlagati na godišnjem nivou je 54.330 m3 otpada/godišnje.

Izvor: eKapija

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti