Za Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav 485 miliona dinara

Foto: vodevojvodine.com

Za održavanje i funkcionisanje Hidrosistema Dunav – Tisa – Dunav, u toku 2018. godine, biće izdvojeno oko 485 miliona dinara. Ove godine, između ostalog, biće uređena deonica Kikindskog kanala, remontovana hidromašinska oprema na jednom polju Brane na Tisi, plovnom mehanizacijom će biti uklonjeno 265 hiljada kubika mulja iz kanala u Bačkoj i Banatu, pokošeno na stotine hiljada kvadrata trske i šiblja.

Samo za uređenje kanala Bački Petrovac – Karavukovo, na lokacijama kod Čelareva, Tovariševa i Nove Gajdobre i uređenje oko četiri kilometra kanala Vrbas – Bezdan, biće izdvojeno oko 57 miliona dinara. Ovi radovi trebalo bi da poboljšaju odvodnjavanje na tom području, ali i da stvore preduslove za navodnjavanje ukoliko se za tim ukaže potreba. Za održavanje i funkcionisanje građevinskih objekta i elektroopreme na postrojenjima hidrosistema planirano je skoro 65 miliona dinara. Međutim, u narednom periodu, pre svega zbog vremenske istrošenosti, za te namene moraće se izdvajati više novca.

Iz godine u godinu sve više se radi na izmuljenju, a pored plovnih, sve više se koriste i suvozemni bageri. Primera radi, tokom 2017. godine izmuljeno 130.000 kubika mulja više nego prethodne godine.

Ove godine nastavlja se i dobra saradnja kroz INTERREG IPA program prekogranične saradnje sa Mađarskom i Rumunijom. Radovi i aktivnosti koji će biti započeti u toku ove godine vrede skoro 170 miliona dinara. Iz donacija Evropske unije obezbeđuje se 85, a iz sopstvenih sredstava preostalih 15 procenata. Od tog novca biće rekonstruisana brodska prevodnice Bezdan, sanirana prevodnica i ustava Šebešfok, saniran hidročvor Klek. Na Begeju će biti izgrađena radno – inspekciona i biciklistička staza, a Zrenjanin će dobiti plivajući dok.

Sve ove aktivnosti izvode u cilju poboljšanja uslova snabdevanja vodom bačkog dela HS DTD, povećanja hidroenergetskih potencijala i propusne moći kanalske mreže, ali i radi poboljšanja uslova plovidbe, brige o životnoj sredini i razvoja nautičkog turizma.

izvor: vodevojvodine.com

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti