Vlada Federacije BiH prihvatila Izveštaj o realizaciji Akcionog plana Federalne strategije zaštite životne sredine

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti prihvata Izveštaj o realizaciji Akcionog plana Federalne strategije zaštite životne sredine 2008 — 2018, koji je pripremilo Federalno ministarstvo životne sredine i turizma.

Foto: pixabay

Do donošenja i usvajanja nove Federalne strategije zaštite životne sredine, Federalno ministarstvo životne sredine i turizma će za redovno planiranje koristiti Program aproksimacije propisa Federacije Bosne i Hercegovine sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti životne sredine, koji je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 92. sednici od 23.2.2017. godine, kao i sljedeće strateške dokumente usvojene na nivou Bosne i Hercegovine: Strategija i Akcioni plan za zaštitu biološke različitosti Bosne i Hercegovine; Strategija prilagodavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja Bosne i Hercegovine; Akcioni program za suzbijanje degradacije zemljišta i ublažavanje posledica od suša u Bosni i Hercegovini.

Do formiranja i uspostavljanja Federalne agencije za zaštitu životne sredine i Federalnog zavoda za zaštitu prirode, uspostavu i razvoj informacionog sistema za životnu sredinu i prirodu vršiće Fond za zaštitu životne sredine Federacije Bosne i Hercegovine.

Nadležne institucije Federacije Bosne i Hercegovine koje raspolažu određenim podacima i informacijama za komponente životne sredine (vazduh, vode, zemljište/tlo, priroda, kao i vezano za upravljanje otpadom), dužne su ih redovno dostavljati Fondu za zaštitu životne sredine za integralnu obradu i uspostavu jedinstvenog informacionog sistema za životnu sredinu i izradu periodičnih izveštaja o stanju životne sredine.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti