Vlada donela Odluku o Energetskom bilansu za 2017: „Pozitivan iskorak“

5210a48f4320a82d1da68363ce2225bfVlada je na juče održanoj sednici donela Odluku o Energetskom bilansu Crne Gore za 2017. godinu kojom su obuhvaćeni bilansi električne energije, uglja i naftnih derivata, kao i mere za realizaciju utvrđenih projekcija.

„U diskusiji je, između ostalog, istaknut pozitivan iskorak u bilansu električne energije, jer je planirana proizvodnja od 3.359 GWh na pragu elektrana, što je više od procene ostvarenja u tekućoj godini za 9,8 odsto“, kaže se u saopštenju Vladinog Biroa za odnose s javnošću.

Premijer, Duško Marković je, kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, istakao da je Crna Gora dostigla potreban nivo proizvodnih kapaciteta u toj oblasti, što je obaveza iz procesa integracije u Evropsku uniju.

“Predsednik Vlade je zakljućujući ovu tačku dnevnog reda naglasio da će zatražiti od potpredsednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministarke ekonomije da energetski kompleks Vlada nadzire u celini, kako se ne bi događalo da pojedini privredni subjekti koji su u većinskom državnom vlasništvu zarad povećanja sopstvene dobiti uzrokuju gubitke u drugim državnim privrednim društvima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, imajući u vidu personalne promene u sastavu Vlade, a u cilju stručnog usmeravanja i praćenja poslova od značaja za pripremu i sprovođenje investicionih projekata iz oblasti infrastrukture, Vlada donela Odluku o obrazovanju Nacionalne investicione komisije kojom će predsedavati Marković.

Izvor: vijesti.me

V.Vukajlović

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti