Usvojen Predlog Programa poslovanja JP „Srbijagas“ za 2019. godinu

Foto: JP „Srbijagas“

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Srbijagas“ je prošlog četvrtka na sednici, kojoj je predsedavao prof. dr Muamer Redžović, predsednik Nadzornog odbora a prisutni su, pored članova NO, bili i zamenica generalnog direktora Blaženka Mandić i članovi poslovodstva, usvojio je Predlog Programa poslovanja kompanije za 2019. godinu.

Godišnji planski dokument preduzeća izrađen je u skladu sa svim važećim zakonskim propisima, Uredbom Vlade Republike Srbije i nadležnih ministarstava o smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja , kao i na osnovu definisanih parametara i uslova u kojima preduzeće posluje.

U Predlogu Programa poslovanja JP „Srbijagas“ za 2019. godinu, stoji da će preduzeće i u sledećoj godini obezbediti sigurnost snabdevanja prirodnim gasom na teritoriji Republike Srbije, kao i stabilnost transportnog i distributivnog gasnog sistema u zemlji.

Osnovni elementi poslovanja, koji će omogućiti uspešan rad i razvoj kompanije u dužem periodu, su: kontinuitet ostvarenja pozitivnog finansijskog rezultata i neto dobiti, dalja racionalizacija troškova, visok stepen naplate tekućih potraživanja, nastavak aktivnosti na ulaganju u razvojne i investicione projekte, kao i nastavak reorganizacije i usavršavanja organizacione strukture preduzeća.

Predlog Programa poslovanja JP „Srbijagas“ za 2019. godinu, nakon usvajanja na Nadzornom odboru, upućen je, putem resornog ministarstva, Vladi Republike Srbije na saglasnost.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti