Uskoro počinje izgradnja nove kanalizacione mreže u Topoli

Foto: Pixabay

U Topoli, u naselju Ljubeselo, uskoro će započeti radovi na izgradnji nedostajuće kanalizacione mreže, čime će se poboljšati infrastruktura i zaštita životne sredine u ovoj oblasti. Projekat, koji uključuje izgradnju 23 kilometra kanalizacione mreže u tri naselja – Ljubeselo, Meterize i Livade, finansira Ministarstvo zaštite životne sredine.

Kanalizaciona mreža će biti povezana sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda u Topoli, koje trenutno radi na pola svog kapaciteta, obezbeđujući usluge za 4.500 ekvivalent stanovnika. Sa novom mrežom, kapacitet postrojenja će biti potpuno iskorišćen, pokrivajući potrebe dodatnih 3.500 stanovnika. Planirani početak radova je u februaru, nakon izbora izvođača radova krajem decembra, uzimajući u obzir vremenske uslove.

Pročitajte još:

Pored toga, Ministarstvo zaštite životne sredine naglasilo je važnost sanacije i rekultivacije nesanitarne deponije u Topoli, koja predstavlja značajan ekološki problem za lokalno stanovništvo već više od 30 godina. Sanacija deponije je planirana, a otpad će u međuvremenu biti premešten na regionalnu deponiju u Jagodini. Ministarstvo poziva lokalne samouprave, uključujući Topolu, da kandiduju svoje projekte za predstojeće konkurse, usmerene na unapređenje kvaliteta vazduha, zemljišta i životne sredine. Ovi napori su deo šireg cilja poboljšanja uslova životne sredine u regionu.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti