Uređena biljna deponija u Kucuri

Foto: JKP „Komunalac Vrbas“

Ekipe PJ „Čistoća“ završile su 1. avgusta radove na saniranju biljne deponije u Kucuri. Radovi su se obavljali na osnovu rešenja Odeljenja za inspekcijske poslove opštinske uprave Vrbas. Radovi na deponiji, površine trinaest hiljada metara kvadratnih, obavljali su se u dve faze. U prvoj fazi buldožerom je očišćen i nivelisan prostor i naguran otpad u obližnju depresiju. Druga faza odnosi se na pristupni put koji vodi ka deponiji, dužine trista metara, odakle se nagomilano smeće mašinama i vozilima uklanjalo i prebacivalo na plato same deponije.

„Radnici su četiri radna dana uređivali deponiju kako bi ovaj prostor učinili funkcionalnim. Radovi su se odvijali na nepristupačnom terenu, gde je, pored velike količine komunalnog otpada, bilo dosta korovskog rastinja koje je na pojedinim mestima dostizalo visinu i do tri metra. „Mašinama smo uredili deponiju kako bi ona mogla da služi svojoj nameni. Najveći problem predstavljao je nagomilani otpad duž puta koji vodi do deponije, pored kog se nalaze odvodni kanali i oranice“, rekao je poslovođa u PJ „Čistoća“ Mladen Pavlović. Većina domaćinstava u Kucuri ima tipizirane kante, a komunalci svakog petka odnose smeće, te ne postoji razlog da se komunalni otpad odlaže na mestima na kojima to nije predviđeno.

U mesnoj zajednici Kucura kažu da takozvana biljna deponija predstavlja veliki problem od kada postoji. „Ovde je bilo razbacano sve i svašta. Najviše je bilo šuta, iako u Kucuri postoji deponija za odlaganje šuta, koju redovno, dva do tri puta mesečno, čisti MZ. Konačno smo rešili problem. Videćemo dokle će to da potraje. Nadamo se da će građanima proraditi svest i da ovde neće odlagati nepredviđeni otpad . Zato apelujemo na građane da povedu računa o sebi i o životnoj sredini“, rekao je predsednik saveta MZ Kucura Stevan Samočeta.

Nekontrolisano odlaganje otpada na deponiji loše utiče na okolinu i zdravlje ljudi. JKP „Komunalac Vrbas“ apeluje na sugrađane da savesnim ponašanjem i pravilnim odlaganjem otpada doprinesu očuvanju životne sredine.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti