Uklonjen opasni otpad pronađen u selu Lugavčina kod Smedereva

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine je, u saradnji sa nadležnim organima i institucijama, nakon preduzimanja svih zakonom propisanih mera i procedura, 20. i 21. avgusta 2020. godine, uklonilo i zbrinulo oko šest tona opasnog otpada koji je bio nepropisno odložen na lokaciji atara sela Lugavčina kod Smedereva, a prema zahtevu Osnovnog javnog tužilaštva Smederevo.

Ministarstvo zaštite životne sredine, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Tužilaštvom, odmah po otkrivanju ovog opasnog otpada, započelo je sa aktivnostima u cilju njegovog uklanjanja.

Uklanjanje opasnog otpada u selu Lugavčina kod Smedereva bilo je prioritet za uklanjanje i trajno zbrinjavanje opasnog otpada sa teritorije Republike Srbije u 2020. godini, u skladu sa važećim propisima i procedurama.

Podsećamo da je, nakon otkrivanja nezakonito odloženog opasnog otpada koji je u metalnim buradima pronađen u ataru sela Lugavčina, republički inspektor za zaštitu životne sredine, na osnovu vanrednog inspekcijskog nadzora, izdao rešenje o zakonskoj obavezi da osumnjičeno fizičko lice ukloni opasni otpad, i protiv njega podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Takođe, republički inspektor za zaštitu životne sredine je protiv navedenog fizičkog lica podneo i prijavu za pokretanje prekršajnog postupka, zbog neizvršenja rešenja.

Izvor: Ministartvo zaštite životne sredine 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti