U upravljanje vodom potrebno uložiti 8 milijardi evra

Juče je počela  dvodnevna međunarodna konferencija  „Zemlje u tranziciji i voda kao faktor stabilnosti“, koja se bavi izazovima upravljanja vodama. Ministarstvo poljoprivrede je pripremilo Strategiju razvoja sektora voda na teritoriji Srbije za period 2016-2034 i da će taj dokument poslužiti kao vodič u procesu transformacije čitavog sektora.

97c0a0b934b840a5a097991b04c4412fDirektor Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ Milan Dimkić je rekao da je „Srbija suočena sa brojnim izazovima kada je reč o upravljanju vodama i s obzirom da je to pitanje izuzetno kompleksno, treba ga rešavati dugoročno i sistematično“.

Prema njegovim rečima, a imajući u vidu da je zemlja veoma zadužena, od suštinskog je značaja ojačavanje tehničkih kapaciteta Vlade Srbije i ostalih kapaciteta za upravljanje vodama, kako institucionalno, tako i finansijski kako bi se uspešno realizovale neophodne promene koje su u vezi sa tranzicionim procesima.

Dimkić je dodao da se konferencija organizuje kako bi se definisao pristup u jačanju sektora voda, i poručio da je neophodno obezbediti mogućnost adekvatnog odgovora na zahteve integralnog upravljanja vodama u uslovima pritisaka i izazova ekološke, socijalne, političke i klimatske prirode.

Prema njegovim rečima, o problemu voda biće izložena 23 referata, od čega je 16 od eminentnih stručnjaka iz Srbije, a sedam iz inostranstva.

Direktorka Republičke direkcije za vode Nataša Milić ukazala je na činjenicu da su ekonomska kriza i sankcije dovele do toga da se u Srbiji snabdevanje vodom stanovništva i ostali delovi tog sektora tretiraju kao socijalna kategorija, što je dovelo do toga da brojni vodovodi i vodoprivredna preduzeća budu u veoma lošem stanju.

U vezi s tim, kako je dodala, Republička direkcija za vode pripremila je osnovna planska dokumenta, prevashodno Strategija upravljanja vodama Republike Srbije, koja treba da posluži kao osnova za sprovođenje mera u čitavom sektoru.

„Pored Strategije, pripremljen je i plan upravljanja vodama sliva Dunava na teritoriji Srbije, čije se usvajanje takođe očekuje do kraja godine. Takođe, pripremljen je i plan zaštite vodozagađivanja, koji treba da posluži kao osnova za rešavanje problema zaštite kvaliteta površinskih i podzemnih voda“, rekla je Milić.

Guverner Svetskog saveta za vode (WWC) i predsednik Međunarodnog hidrološkog društva za životnu sredinu (IHES) Sontak Li rekao je da danas oko milijardu ljudi na planeti pati zbog nedostatka pristupa bezbednoj i čistoj vodi, a da će se on duplirati ukoliko se ne preduzmu odgovarajući koraci.

Dvodnevnu konferenciju organizovali su Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, UNESKO Centar II kategorije za vode za održivi razvoj i prilagođavanje klimatskim promenama (WSDAC) i JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Prvog dana Konferencije na programu su teme u vezi sa međunarodnom saradnjom u oblasti voda, problematikom upravljanja vodama u tranzicionim zemljama, iskustvom međunarodnih organizacija, programom i inicijativom u oblasti voda u raznim zemljama na slivu Dunava i u Srbiji, teme koje se odnose na finansiranje i ostale ekonomske aspekte upravljanja vodama i prirodnim resursima…

Drugi dan biće održan u Privrednoj komori Srbije gde će se, nakon uvodnih izlaganja, kroz rad u okruglim stolovima, bliže objasniti konkretna pitanja vezana za ulaganja u vodoprivredu Srbije.

Izvor: rtv.rs

Vesna Vukajlović

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti