Sistem za navodnjavanje „Resavska celina“ u vrednosti od 400 miliona dinara u Svilajncu

Generalni direktor JVP „Srbijavode“ Goran Puzović sa predsednikom opštine Svilajnac Predragom Milanovićem najavio projekat sistema za navodnjavanje „Resavska celina“.

Neophodnost razvoja sistema za navodnjavanje uslovljena je sušama, koje su sve češće i koje poprimaju karakter elementarnih nepogoda. Zahvaljujući kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD, u Svilajncu se pokreće projekat navodnjavanja, vrednosti oko 400 miliona dinara, koji će obuhvatiti 1.042ha zemljišta za navodnjavanje.

Foto: JVP „Srbijavode“

Zahvatanje vode za sistem za navodnjavanje vršiće se iz toka reke Resave putem 3 planirane pregrade u slivu reke, koje će formirati uspor uzvodno kako bi omogućio nesmetano funkcionisanje vodozahvata i crpne stanice i iz sistema podzemnih bunara koji se prehranjuju vodom iz reke Resave i okolnih vodotokova.

Distribucija će se vršiti ukopanim cevovodima pod pritiskom. Ovom prilikom Puzović je sa predsednikom opštine obišao i radove na regulaciji reke Resave. U poslednje dve godine, u okviru hitnih radova JVP „Srbijavode“ obezbeđena su finansijska sredstva za radove na rekonstrukciji i izgradnji sistema zaštite naselja Svilajnac, Sedlare i Subotica od velikih voda reke Resave i njenih pritoka.

Takođe na osnovu Programa poslovanja JVP „Srbijavode“ za redovno održavanje sistema za zaštitu od poplava i sistema za navodnjavanje izdvaja se 61,5 miliona dinara, dok je u poslednje 3godine, na osnovu Uredbe Vlade, preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade, za sanacione radove izdvojeno blizu 68 miliona dinara.

Poplavni događaji koji su se dogodili u maju 2014. godine, uslovili su potrebu da se sprovedu kompleksne hidrološko hidrauličke analize. Na osnovu projekta JVP „Srbijavode“ izgrađen je sistem zaštite naselja Svilajnac od velikih voda Resave u dužini od oko 7km. U okviru hitnih radova u toku je i izgradnja zaštitnog sistema naselja Sedlare i Subotica, formiranjem i nadvišenjem postojećih nasipa koji će po završetku oformiti jedinstveni sistem zaštite.

Medijima se obratio Predrag Milanović, koji je istakao da se prethodnih godina intenzivno radilo na odbrani od poplave kako bi se opština Svilajnac zaštitila. Najveći deo radova se izvodio preko JVP „Srbijavoda“, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i donacijama, kako bi se najpre zaštitili ljudi i njihova imovina, a nakon toga i poljoprivredno zemljište. Ovom prilikom g-din Milanović je najavio projekat novog sistema za navodnjavanje, koji će u prvoj fazi obuhvati 1.042ha zemljišta, što će poljoprivrednicima u Svilajncu omogućiti da se na jedan novi, orrganizovaniji način bave poljoprivredom.

Foto: JVP „Srbijavode“

„Dve godine smo intenzivno radili na rekonstrukciji i sanaciji svih posledica nakon poplavnog talasa, što je najpre podrazumevalo obnovu svih oštećenih delova, nakon čega se pristupilo drugom, razvojnom delu. Prva faza regulacije reke Resave u Svilajncu je završena, a uskoro se završava i druga faza u naseljima Sedlari i Subotica“, rekao je direktor JVP „Srbijavode“. On je dodao da je ovo još jedan primer dobre saradnje između Vlade Republike Srbije, JVP „Srbijavode“ i lokalne samouprave kojim je prikazano da se zajedničkim delovanjem mogu prevazići svi problemi koji su se javljali tokom realizacije ovih projekata i na taj način je postignuto da se ljudi ovde osećaju bezbednije. Puzović je takođe istakao da će igradnjom modernog sistema za navodnjavanje poljoprivredni proizvođači imati stabilniju poljoprivrednu proizvodnju, mogućnost da promene kulture koje se koje se gaje u visokoakomulativne kulture koje će dati ljudima šansu da sa svojim proizvodima budu ravnopravni, ne samo na srpskom, već i na drugim tržištima.

Nakon završetka ovih radova, šire područje Svilajnca biće zaštićeno od velikih voda Resave.

Izvor: JVP Srbijavode

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti