U Hrvatskoj predstavljen saobraćajni znak za lociranje divljih životinja u blizini puta

Zamenik župana Petar Mamula i poglavarka UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Melita Raukar sa saradnicima bili su domaćini sedmog sastanka slovenskih i hrvatskih partnera u projektu Evropske unije „Carnivora Dinarica“ – Prekogranična saradnja i usluge ekosistema u dugoročnom očuvanju populacija velikih zveri u severnim Dinaridima. Projekat se provodi u sklopu Programa saradnje Interreg Slovenija – Hrvatska V-A 2014-2020, a odnosi se na zaštitu vuka, risa i medveda.

Foto: Primorsko-goranska županija

Tom prilikom predstavljene su aktivnosti koje PGŽ provodi u sklopu paketa projekta „Praktične demonstracijske aktivnosti za očuvanje velikih zveri“ kojem je svrha smanjiti glavne rizike koji ugrožavaju populaciju velikih zveri na prekograničnom području Nature 2000, a koje u Hrvatskoj obuhvata Gorski kotar i Severnu Liku, a u Sloveniji Javornik-Snežnik i Notranjski trikotnik.

Među njima je i dinamični saobraćajni znak postavljen na saobraćajnici D3 Fužine/Rogozno u Gorskom kotaru koji je tehnički opremljen za detekciju prisutnosti divljih životinja u blizini puta na koji se postavlja. Namenjen je upozoravanju vozača na prisutnost životinja. Naime, senzori za detekciju životinja smešteni su u neposrednoj blizini saobraćajnice i u slučaju dolaska životinje u bilo koju od 18 zaštićenih zona, sistem automatski uključuje svetlosne saobraćajne znakove i upozorava vozače na mogućnost pojave životinja na putu. Isto tako, sistem automatski zapisuje podatke o zoni u kojoj se pojavila životinja te njeno kretanje kao i stanje na putu, odnosno neprekidno obnavlja podatke o količinama, tipu i brzini vozila te ih šalje i skladišti u centralnu bazu podataka.

Treba napomenuti da je sistem tav potpuno energetski nezavistan budući da svu potrebnu energiju za rad dobija iz fotonaponskog dela. Višak proizvedene energije skladišti se u akumulatorskim baterijama što je bitno za rad u zimskom periodu kada je smanjena količina sunčeve energije.

Uz pomoć prikupljenih podataka moći će da se izrade statistički podaci o broju vozila i prosečnim brzinama vozila i njihovom usporavanju u vreme pojave životinja u neposrednoj blizini saobraćajnice. Monitoring događanja na predmetnom saobraćajnom delu uz sve prikupljene podatke poslužiće za izradu izveštaja o učincima demonstracionih mera s preporukama koji će sprovoditi projektni partner Veterinarski fakultet Univerziteta u Zagrebu.

U planu je postavljanje istovrsne saobraćajne signalizacije i na lokaciji koja se takođe pokazala kao kritična tačka – Jadranska magistrala iznad Jadranova. Ovime se želi sprečiti stradanje divljači, kao i smanjiti broj saobraćajnih nesreća učestalih upravo na toj deonici. Istaknuta je saradnja s Hrvatskim putevima i lokalnim LD, lovoovlašćenikom na tom području i nada u podršku lokalne samouprave i meštana.

Primorsko-goranska županija je u sklopu Projekta nabavila i osigurala postavljanje 40 kompleta električnih ograda za zaštitu košnica od velikih zveri. Električne ograde su postavljene na 40 različitih lokacija koje se nalaze u Gorskom kotaru i rubnom delu područja Nature 2000. Ovom merom je smanjena dostupnost izvora hrane medvedima, a samim time i smanjena mogućnost za nastanak štete i konflikte između ljudi i velikih zveri.

Planirano trajanje projekta „Carnivora Dinarica“ je 30 meseci, od 1. septembra 2018. godine do 28. februara 2021. godine, a budžet iznosi 2.333.997 evra, od čega se 85 odsto sufinansira iz Evropskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja evropske teritorijalne saradnje, dok 15 odsto osiguravaju projektni partneri.

Izvor: Primorsko-goranska županija

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti