Tivatska solila dobijaju privremeni Centar za posetioce

Direktori JP Morsko Dobro i Agencije za zašititu prirode i životne sredine, Predrag Jelušić i Nikola Medenica sa saradnicima obišli su posebni rezervat prirode Tivatska solila i održali radni sastanak, kojem su se pridružili potpredsednik opštine Tivat Dejan Maslovar i predstavnici Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, kao i konsultant Andrej Sovinc iz Slovenije.

Foto: JP Morsko Dobro

Cilj posete i sastanka bio je razmatranje mogućnosti za unapređenje uslova za posetioce u rezervatu postavljanjem privremenog Centara za posetioce u okviru kojeg bi se formirao prostor za informisanje posetilaca, izložbeni prostor i prostor za održavanje edukativnih radionica, te prostor za posmatranje ptica na ravnom krovu objekta gde će biti instalirani durbini za posmatranje ptica.

Centar će biti postavljen na postojećem platou na ulazu u rezervat i služiće i kao svojevrsna barijera između magistrale i rezervata.

Tokom obilaska rezervata, konsultant Andrej Sovinc upoznao je prisutne sa neophodnošču da se na više lokacija u rezervatu postave zapornice i regulišu vodotoci kako bi se omogućilo ravnomerna i kontrolisana cirkulacija vode, a sve u cilju formiranja uslova za boravak i gnežđenje ptica, te opstanak staništa halofitne vegetacije – habitata koji se nalaze na Aneksima Direktive EU o staništima, što ujedno kandiduje Tivatska solila za potencijalno Natura 2000 područje.

S tim u vezi, sa predstavnicima opštine Tivat razgovarano je i o rešavanju pitanja dotoka bujičnih voda u rezervat, koji, zbog urbanizacije u zaleđu, ne dospevaju do Solila i time uzrokuju poplave dela puta prema Luštici.

Predstavnici Agencije i opštine Tivat istakli su zadovoljstvo stepenom uređenosti ovog rezervata i merama upravljanja koje sprovodi Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i složili se da i u narednom periodu, kroz partnerstvo i nastavak saradnje, treba raditi na unapređenju uslova kako za biodiverzitet, tako i za posetioce posebnog rezervata prirode Tivatska solila.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti