Tag: Postrojenje za privremeni tretman otpadnih voda na lokaciji deponije Gigoš

Podnet zahtev za postrojenje za tretman otpadnih voda

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta PWW Deponija Jagodina podnela Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Postrojenje za...

IZDVOJENE VESTI