Šumski požari opasnost za živi svet

Foto: vojvodinasume.rs

Zbog višednevnih, ekstremno visokih temperatura i odsustva padavina, Javno preduzeće ,,Vojvodinašume” apeluje na građane da sprovode pojačane mere zaštite od požara.

Šumski požari predstavljaju izuzetno veliku opasnost za sav živi svet i za kratko vreme uzrokuju ogromne materijalne štete koje poprimaju dimenzije prirodne i ekološke katastrofe sa nenadoknadivim posledicama.

Prema zvaničnim statistikama u najvećem broju slučajeva upravo čovek svojom nepažnjom uzrokuje požar. U šumskom požaru ne strada samo imovina i vegetacija, nego i životinjski svet, a trajno se narušava i kvalitet zemljišta.

U proteklih četrnaest godina je samo na području kojim gazduje i upravlja JP ,,Vojvodinašume”, u ukupno 209 šumskih požara stradalo oko 1.422 hektara šuma i obraslog šumskog zemljišta.

izvor: vojvodinasume.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti