Savet AERS-a dao saglasnost na Plan razvoja prenosnog sistema do 2032. i Plan investicija do 2025.

Foto-ilustracija: Pixabay (Wayne Jackson)

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije doneo je odluke o davanju saglasnosti na Plan razvoja prenosnog sistema za period 2023-2032. godina i Plan investicija u prenosni sistem za period 2023-2025. godina koje je kao operator prenosnog sistema donelo Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije’’ (EMS AD).

Kako se navodi, plan razvoja prenosnog sistema za period od deset godina je urađen u skladu sa Zakonom o energetici, kao i u skladu je sa Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine Programom za ostvarivanje Strategije.

Ovakvim planom razvoja ispunjena je ujedno i obaveza koja je propisana Zakonom da operator prenosnog sistema prilikom izrade mora da uzme u obzir regionalni investicioni plan, koji se nalazi u okviru Pan-evropskog desetogodišnjeg plana razvoja koji izrađuje Udruženje evropskih operatora prenosnih sistema električne energije (ENTSO-E).

Pročitajte još:

,,Kao osnov za planiranje razvoja prenosnog sistema korišćene su i potrebe operatora distributivnog sistema za izgradnjom novih objekata, potrebe za priključenjem proizvodnih objekata i objekata kupaca na prenosni sistem, kao i potrebe rekonstrukcije elektroenergetske mreže’’, navodi se na sajtu Agencije za energetiku Republike Srbije.

Kada je reč o planu investicija za period od tri godine, opisane su investicione potrebe sa nacionalnog, regionalnog i evropskog aspekta, čija realizacija ima značajan uticaj na povećanje prenosnih kapaciteta koji će omogućiti dalji razvoj tržišta električne energije, zatim povećanje pouzdanosti prenosnog sistema i sigurnosti snabdevanja potrošača, kao i povećanu mogućnost priključivanja novih izvora električne energije.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti