Saradnja Crne Gore sa EEA u pogledu zatvaranja Poglavlja 27

Jačanje saradnje između Crne Gore, odnosno Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) bilo je glavna tema sastanka ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića i direktora EEA, dr Hansa Breningsa.

Foto: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Unapređenje sistema praćenja, merenja, izveštavanja i obaveštavanja građana o stanju životne sredine, kao i samo poboljšanje životne sredine, bili su u fokusu sastanka.

Ministar Radulović je izrazio zadovoljstvo povodom posete delegacije Evropske agencije za životnu sredinu, istakavši da Crna Gora sa ovom institucijom sarađuje već deset godina.

Prvenstveno, saradnja se odvija preko Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, ali ona obuhvata i nacionalnu mrežu od 23 kontakt osobe u nadležnim institucijama koje su zadužene za posmatranje i prikpljanje informacija za izveštaje koji se šalju Evropskoj agenciji.

Radulović je naglasio i da Crna Gora već treći put učestvuje u izradi izveštaja o stanju životne sredine na evropskom nivou, koji se radi na svakih pet godina.

– U ovom trenutku, ključna je još bliža i tešnja saradnja sa Evropskom agencijom za životnu sredinu u pogledu zatvaranja Poglavlja 27, odnosno ispunjavanja obaveza u tom procesu. Dobili smo ohrabrenje da su spremni da nas podrže na ovom putu i da cene našu otvorenost i saradnju, istakao je Radulović.

Direktor Evropske agencije za životnu sredinu, dr Hans Brenings, izjavio je da je zadovoljan razgovorima o daljem jačanju saradnje i unapređenju rada Agencije u Crnoj Gori i na Balkanu.

Ovom prilikom istakao je da dobro i transparentno izveštavanje javnosti o stanju životne sredine ključno za dobru debatu u društvu koje donosi zakonske okvire i norme u ovoj oblasti.

– Činjenica da smo u prvoj zvaničnoj poseti Crnoj Gori je znak zajedničke težnje ka bližoj saradnji crnogorskih institucija i naše Agencije. Naša glavna ambicija je jačanje znanja koje moramo imati kako bi kreirali stabilnu politiku i zakone u oblasti životne sredine. Tačni indikatori, dobro praćenje i izveštavanje su ključni u kretanju ka društvu koje je zelenije i manje utiče na klimu, istakao je Brenings.

Nikola Medenica, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore, naglasio je da posetu predstavnika Evropske agencije za životnu sredinu doživljava kao snažnu inicijativu za nastavak i jačanje saradnje dve institucije.
– Ovo je za Crnu Goru jak impuls, s obzirom na nedavno otvaranje Poglavlja 27 i obaveze koje nas očekuju, izjavio je Medenica.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti