Revizija zaštite Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje”

Foto: velikadroplja.rs

Na osnovu člana 42. stava 8. Zakona o zaštiti prirode Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, obaveštava javnost o postupku pokretanja revizije zaštite Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje”.

U cilju očuvanja poslednjeg utočišta velike droplje u našoj zemlji, kao i njenih najvrednijih staništa, 1997. godine proglašeno je zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja , odnosno zaštićeno područje I kategorije i to kao Specijalni rezervat prirode „Pašnjaci velike dropljeˮ. Uredbom o zaštiti obuhvaćena je površina od 979,4394 ha i ustanovljen je II režim zaštite. Za upravljača tog zaštićenog područja imenovano je Lovačko udruženje „Perjanicaˮ iz Mokrina.

Cilj revizije zaštite i izrade nove Studije, kao i donošenje novog Akta o zaštiti je proširenje prvobitno zaštićenog područja jer je utvrđeno da se aktivnosti ove ptice odvijaju na široj površini u odnosu na trenutno zaštićenu, kao i usaglašavanje sa izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, upotpunjavanje novih, stručnih saznanja i podataka o stanju i statusu područja, kao i eventualna promena upravljača tog zaštićenog područja.

Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu nalazi se u severnom Banatu i sastoji se od tri međusobno razdvojene celine: „Jarošˮ, „Kočovatˮ i „Sigetˮ, a koje se nalaze na području opština Kikinda, Čoka i Novi Kneževac. Predloženo područje obuhvata površinu od 6799,77 ha. Maksimalna nadmorska visina je 85 m, a minimalna 76 m.

Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu u Specijalnom rezervatu prirode „Pašnjaci velike dropljeˮ državnim i ostalim oblicima vlasništva pripada 73 odsto, a privatnom vlasništvu pripada 27 odsto površina.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži, Specijalni rezervat prirode pripada ekološki značajnom područja br. 2 – „Specijalni rezervat prirode Pašnjaci velike dropljeˮ.

Zbog prisustva određenih ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i prirodnih staništa koji se nalaze na Rezoluciji 4. i 6. Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa, Pašnjaci velike droplje predstavljaju EMERALD područje (RS0000022) u okviru međunarodne EMERALD ekološke mreže.

Kao značajno područje sa aspekta očuvanja i zaštite ptica, a imajući u vidu da je velika droplja na Crvnoj listi najugroženijih vrsta na planeti, Pašnjaci velike droplje su upisani kao međunarodno i nacionalno značajno područje za ptice (IBA).

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja Specijalni rezervat prirode „Pašnjaci velike droplje”, svrstava se u I kategoriju – zaštićeno područje od izuzetnog značaja.

Imajući u vidu veliko povećanje površine u odnosu na trenutnu površinu ovog zaštićenog područja, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode predlaže da se pored trenutnog upravljača (Lovačkog udruženja „Perjanicaˮ) razmotre i druge potencijalne opcije vezane za izbor upravljača.

Postupak pokretanja zaštite je pokrenut, dana 17.04.2015. godine, kada je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, dostavio studiju zaštite Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti