Raspisan Javni poziv za dodelu sredstava za ugradnju solarnih panela na porodičnim kućama

Foto-ilustracija: Pixabay

Sve smo bliži izgradnji solarnih elektrana na krovovima porodičnih kuća koje bi mogle da nam obezbede, uz povoljne uslove, dobar deo električne energije. Naravno, čistiji vazduh predstavlja možda najvažniju korist za čitavu zajednicu.  

Nakon najave Ministarstva rudarstva i energetike da će se finansirati aktivnosti i mere unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2021. godini, raspisan je  Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje programa energetske sanacije porodičnih kuća, koji će činiti pojedinačni projekti energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, koje sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, a u cilju ostvarivanja uštede energije i njenog racionalnog korišćenja, te smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Iz poziva naročito izdvajamo informaciju o udelu finansiranja. Naime, građani bi trebalo da pokriju  minimalno 50% vrednosti pojedinačnog projekta energetske sanacije porodičnih kuća. Preostali iznos obezbeđuju lokalna samouprava i Ministarstvo rudarstva i energetike.

  • Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave i gradske opštine.
  • Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika” 3. septembar 2021. godine.
  • Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar 2021. godine do 15 časova. Prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, Beograd i budu overene pečatom prijema do 15 časova, 1. oktobra 2021. godine.
  • Odluka o izboru Programa biće objavljena na internet stranici Ministarstva.
  • Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: fondpaneli@mre.gov.rs 
  • Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva.

Više o javnom pozivu saznajte OVDE.

Obrazce za prijavu pronađite OVDE.

Izvor: Ministarstvo rudarstva i energetike

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti