Prošle godine u Srbiji tretirano 48,9 miliona tona otpada

Tokom prošle godine u Srbiji je „proizvedeno“ 49,2 miliona tona otpada, od čega 68,8 procenata čini neopasni, a 31,2 odsto opasni otpad, objavio je podatke Republički zavod za statistiku.

Foto-ilustracija: Pixabay

Sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, zatim rudarstva, prerađivačke industrije, snabdevanja električnom energijom, gasom i parom, kao i sektori snabdevanja vodom i upravljanje otpadnim vodama, građevinarstva i uslužnih delatnosti, stvorili su 49,2 miliona tona otpada, a najveći udeo stvorenog opasnog otpada je u sektoru rudarstva (39,5 odsto).

Кad je reč o stvorenim količinama otpada, posmatrano po sektorima i u odnosu na 2017. godinu, u prošloj godini, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo beleže pad stvorenog otpada od 2,4 , rudarstvo rast od 0,6 procenata, a prerađivačka industrija povećanje od 6,9 posto.

Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom ima jedan procenat manje napravljenog otpada, snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama rast od 17,8 procenata, građevinarstvo beleži 4,4 posto više, dok sektori uslužnih delatnosti imaju smanjenje od 1,9 procenata otpada.

U prošloj godini ukupno je tretirano 48,9 miliona tona otpada, navode statističari i dodaju da je od ukupno tretirane količine otpada odloženo 46,8 miliona tona, odnosno 95,7 procenata.

Reciklirane količine otpada u 2018. godini beleže rast u odnosu na godinu ranije od 13,1 posto, koji je uglavnom, kažu, nastao zbog povećanog recikliranja metalnog otpada.

Statistika je izračunala i da je količina recikliranog otpada korišćenog kao gorivo za proizvodnju energije veća za 45,9 odsto nego 2017. godine.

Izvor: Tanjug

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti