Promenom razmišljanja doprinosimo očuvanju životne sredine

Foto-ilustracija: Pixabay

U okviru edukativne kampanje Otpad-resurs koji trebamo iskoristiti, organizuju se edukativne radionice za učenike osnovnih škola iz Podgorice.

Predstavnici Podgorice saopštili su da je životna sredina svakim danom sve više ugrožena nekontrolisanim odlaganjem otpada na mestima koja nisu određena za to, ali i da samo promena načina razmišljanja i odnosa prema životnoj sredini, načina postupanja sa otpadom može rezultirati ostvarenju postavljenih ciljeva u upravljanju otpadom.

Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Marko Rakočević je istakao da su deca budićnost svakog društva i nosioci razvoja, a edukovana mlada generacija obećava siguran progres društva i države Crne Gore koja kao prva ekološka država ulaže u očuvanje i zaštitu zdrave životne sredine.

Na edukativnom času je zaključeno da je malim koracima počelo ostvarenje postavljenih ciljeva u sprovođenju selekcije otpada u Glavnom gradu sa akcentom na primarnu selekciju. Rečeno je i da će za učenike osnovnih škola iz Podgorice biti organizovan obilazak reciklažnih dvorišta u Podgorici i sanitarne deponije „Livade“ u čijem sastavu je Regionalni reciklažni centar.

izvor: cdm.me

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti