Prijavite se na program profesionalne mobilnosti „Pioniri u praksi“ do 24. aprila!

Program “Pioniri u praksi” je najveći EU program profesionalne mobilnosti sa ciljem unapređenja znanja u oblasti klimatskih promena i održivog razvoja. Obuhvata onlajn obuku o sistemu inovacija, dve radionice u Beogradu, grupni projektni zadatak u vezi sa realnim lokalnim klimatskim izazovom, radnu praksu u trajanju od 4 do 6 nedelja u nekoj od 20 evropskih zemalja (Bugarska, Češka, Estonija, Finska, Grčka, Hrvatska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Mađarska, Malta, Nemačka, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija i Španija), lično mentorstvo za unapređenje inovativnih veština i finansijsku podršku projekta za troškove boravka na radnoj praksi.

U programu mogu učestvovati:

  • Pioniri – profesionalci koji rade u nekoj od relevantnih oblasti, žele da unaprede svoja znanja i veštine i koji će biti upućeni na radnu praksu u inostranstvo. Preduslov učešća: univerzitetska diploma, napredno znanje engleskog jezika (minimum B2) i najmanje 2 godine radnog iskustva u relevantnim oblastima, prebivalište u nekoj od zemalja koje učestvuju i spremnost da pohađaju sve segmenate programa.
  • Domaćini – kompanije/institucije/organizacije koje žele da ugoste profesionalca iz inostranstva i angažuju ga na konkretnom projektu bez troškova. Domaćini treba da obezbeđe radne uslove i pruže podršku pioniru u definisanju i realizaciji radnog zadatka.
  • Vlasnici lokalnih izazova – kompanije/institucije/organizacije koje definišu lokalni klimatski izazov i pružaju podršku pionirima pri osmišljavanju i razradi rešenja, u okviru grupnog projektnog rada.

Više informacija o programu može se pronaći na https://pioneers.climate-kic.org. Prijava učešća vrši se najkasnije do četvrtka, 23. aprila 2020. godine na adresi https://pioneers.climate-kic.org/apply-now.

Foto-ilustracija: Unsplash (You X Ventures)

Pre popunjavanja prijave potrebno je prethodno se registrovati u EIT Climate-KIC zajednici, otvaranjem tzv. „Climate-KIC pasoša“ odnosno centralnog naloga koji vam omogućava da pristupite i ostalim Climate-KIC edukativnim platformama.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete kontaktirati EIT Climate-KIC Serbia Hub u Privrednoj komori Srbije – T: 011 4149 422, M: 066 875 1158, E: climate-kic@pks.rs.

Climate-KIC je najveće EU javno-privatno partnerstvo, angažovano na ublažavanju klimatskih promena i smanjenju emisije ugljenika. Zahvaljujući podršci Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), Climate-KIC aktivno deluje kroz mrežu od oko 400 partnera u 24 zemlje Evrope, među kojima dominiraju kompanije, visokoobrazovne i naučno-istraživačke institucije, lokalne samouprave i organizacije civilnog društva. Više informacija na www.climate-kic.org.

Izvor: Privredna komora Srbije

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti