Produžena odgovornost proizvođača guma – nova rešenja za Republiku Srbiju

 

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

U prostorijama Privredne komore Srbije nedavno je održana radionica pod nazivom „Produžena odgovornost proizvođača guma – nova rešenja za Republiku Srbiju“.

Republika Srbija intenzivno kreira rešenja za pregovaračku platformu u poglavlju 27, gde je po preporukama Evropske komisije otvoreno pitanje „Produžene odgovornosti proizvođača ambalaže i drugih tokova otpada“.

Otvarajući radionicu „Produžena odgovornost proizvođača guma – nova rešenja za Republiku Srbiju“ direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović jer rekao da svi imamo zajednički cilj, čistiju Srbiju, a da je za postizanje tog cilja upravljanje otpadom važno pitanje, i sistem produžene odgovornosti proizvođača važan instrument.

– Predstoji nam rad na Strategiji upravljanja otpadom i restrukturiranje sadašnjeg sistema upravljanja otpadom, a za taj proces Agencija kao partnera prepoznaje Privrednu komoru Srbije kroz koju će privrednici biti aktivno uključeni. Zato pozdravljamo organizovanje današnje radionice na ovu aktuelnu temu i privredu koja se okupila da da svoj doprinos u rešavanju ovog problema, izjavio je Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine.

Radionicu su organizovali Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS i Služba za cirkularnu ekonomiju PKS, a na osnovu zaključka sa poslednje sednice Grupacije proizvođača guma i gumarskih proizvoda.

Nakon uvodnog izlaganja, direktorka preduzeća „Tigar tyres“, Milena Tošić je prezentovala pravnu regulativu u Srbiji uporedno sa zemljama u kojima „Michelin“ ima svoju proizvodnju i sistem odgovornosti proizvođača koji je uspostavljen u Slovačkoj i Češkoj.

Sastanku je prisustvovao i Istvan Muysay, direktor Michelina za Centralnu Evropu.

Predstavnik preduzeća „Gorenje“, Dragan Dilparić je prezentovao modele u upravljanju otpadom u Srbiji i u EU kao i prednosti i nedostatke modela plaćanja taksi i modela kolektivnog operatera.

Proizvođači guma, članovi Grupacije PKS, snažno su podržali preporuke Evropske komisije u delu pune transpozicije Okvirne direktive o otpadu u delu posebnih tokova otpada  kroz ponovnu upotrebu guma nakon isteka njihovog životnog ciklusa.

U skladu sa tim, Grupacija proizvođača guma pokreće inicijativu za promenu zakonske regulative u Republici Srbiji i donošenje Uredbe o  produženoj odgovornosti proizvođača i uvođenja kolektivne šeme za produženu odgovornost.

Na skupu je istaknuto da rastuće investicije u proizvodnju guma u Srbiji moraju da prate i promene regulatornog okvira odgovornosti proizvođača, transparentnog postupka sakupljanja i ponovne upotrebe guma, izveštavanja države o tokovima otpada i smanjenja troškova poslovanja kompanija.

Kroz kolektivne šeme i direktnu povezanost proizvođača i reciklera obezbeđuje se kontrolisan proces koji snižava troškove upravljanja otpadom, a koristan je za životnu okolinu jer u punoj meri uvažava principe cirkularne ekonomije „Od otpada do proizvoda“.

Sve  kapacitete znanja proizvođači će ustupiti nadležnom ministarstvu prilikom izrade  nove regulative.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti