Prezentacije Nacrta Prostornog plana područja posebne namene „Fruška gora“

 

Foto: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

U okviru javnog uvidu u Nacrt Prostornog plana područja posebne namena „Fruška gora“ i u Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene „Fruška gora“ na životnu sredinu, koji se realizuje u trajanju od 30 dana, od 3. septembra do 2. oktobra ove godine, održane su dve javne prezentacije: 20. septembra u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine u Novom Sadu i 21. septembra u Skupštini Grada Sremska Mitrovica.
Javnu prezentaciju u Novom Sadu, organizovali su Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nosilac izrade ovog Prostornog plana, i JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad, u svojstvu obrađivača.

Prezentaciju je otvorila Sofija Šumaruna, dipl.inž.arh., viši savetnik za prostorno planiranje u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, koja je pozdravila prisutne i upoznala sa osnovnim podacima o planu i sprovedenoj proceduri.

Tokom prezentacije su odgovorni planeri Slavica Pivnički, dipl.inž.pej.arh., i Svjetlana Reko, dipl.inž.arh., kao predstavnici obrađivača, upoznali sve prisutne sa procedurom izrade predmetnog plana, ponuđenim planskim rešenjem i planiranim sprovođenjem plana.

Foto: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

Javnoj prezentaciji prisustvovali su i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove Novog Sada, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, JP „Nacionalnog parka Fruška gora“, orjentiring saveza Vojvodine, više planinarskih saveza i udruženja građana.

Drugu javnu prezentaciju održanu u Sremskoj Mitrovici, organizovali su  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nosilac izrade plana, JP „Zavoda za urbanizam Vojvodine“, u svojstvu obrađivača i Gradske uprave Sremske Mitrovice, kao domaćin.

Prezentaciju je otvorila Mirjana Vašut, dipl.prost.plan., direktor JP za poslove urbanizma „Urbanizam“ iz Sremske Mitrovice, koja je u ime domaćina Gradske uprave Sremske Mitrovice i Gradonačelnika Sremske Mitrovice pozdravila prisutne i poželela im dobrodošlicu.

Potom se ispred Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine okupljenima obratila dr Sanja Simeunčević Radulović, dipl.inž.arh. savetnik za prostorno planiranje, koja je prisutne upoznala sa osnovnim podacima o planu i proceduri sprovođenja javnog uvida.

Tokom prezentacije su odgovorni planeri Slavica Pivnički, dipl.inž.pej.arh., i Svjetlana Reko, dipl.inž.arh., kao predstavnici obrađivača, upoznali sve prisutne sa procedurom izrade predmetnog plana, ponuđenim planskim rešenja i planiranim sprovođenjem plana.

Javnoj prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Gradske uprave Sremska Mitrovica, JP „Urbanizma“ iz Sremske Mitrovice, JUP „Plana“ iz Rume i Opštinske uprave Inđija.

Foto: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

Razlozi za donošenje Prostornog plana proističu iz potrebe realizacije strateških prioriteta u oblasti zaštite, uređenja i unapređenja prirodnih i kulturnih dobara, koji su utvrđeni Prostornim planom Republike Srbije od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 88/10) i Regionalnim prostornim planom Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 22/11).

Nacionalni park „Fruška gora“ osnovan je 1960. godine. Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, broj 84/2015) utvrđena je površina od 26.672 ha, granice i režim zaštite, ciljevi, vrednosti, upravljanje i održivo korišćenje.

Članom 19. ovog Zakona regulisano je da se za područje Nacionalnog parka donosi prostorni plan područja posebne namene. Područje Fruške gore sa manastirima kategorisano je kao nepokretno kulturno dobro – prostorno-kulturno istorijska celina od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju 26.11.1990. godine („Službeni glasnik RS“, broj 16/1990). Regionalni prostorni plan Autonomne pokrajine Vojvodine prepoznaje fruškogorske manastire, Sremske Karlovce, Petrovaradinsku tvrđavu i istorijski Grad Novi Sad kao kulturno-pejzažne celine.

Prostorni plan područja posebne namene „Fruške gore“ daje planski osnov za definisanje aktivnosti u oblasti, pre svega zaštite prirode, kulturnog nasleđa, turizma i ruralnog razvoja, a biće stvoreni uslovi za prostorni razvoj kroz realizaciju nacionalnih, regionalnih i lokalnih interesa. Stvaranje prostornih uslova za usklađeno i mudro korišćenje prirodnih i kulturnih dobara doprineće zaštiti biodiverziteta i kulturnog nasleđa, kao i očuvanju ugroženih prirodnih resursa i jedinstvenog karaktera predela.

Tokom javnih prezentacija razvila se diskusija, i posebno je istaknuta mogućnost svih pravnih i fizičkih lica da sve svoje primedbe na Nacrt Prostornog plana područja posebne namene „Fruške gore“, kao i na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja toga plana na životnu sredinu, dostave na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad ili na adrese organa zaduženih za poslove urbanizma u Gradu Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici, i opštinama Beočin, Sremski Karlovci, Bačka Palanka, Inđija, Irig, Ruma i Šid, u pisanoj formi, u toku trajanja javnog uvida, do 02.10.2018. godine. Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 17. oktobra ove godine u zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, sala 1, ul. Vladike Platona bb, Novi Sad, sa početkom u 15 časova.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti