PREDSTAVLJAMO Studijski program Urbano inženjerstvo na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu

fakultet_inzenjerskih_nauka_kragujevacFakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu pokrenuo je studijski program URBANO INŽENJERSTVO, na polju tehničko tehnoloških nauka međunarodno prepoznaljivog sadržaja i usaglašenog sa evropskim i svetskim uzorima, a čija je svrha obrazovanje studenata u oblasti urbanog inženjerstva na nivou akademskih studija. Ovaj studijski program akreditovan je u maju prošle godine, s namerom da školuje inženjere održivog razvoja, odnosno urbane inženjere koji treba da unaprede sposobnosti inženjerske profesije, kao i konstruisanja i projektovanja odgovarajućih uređaja, objekata i procesa uz poštovanje principa održivosti urbanih, komunalnih sredina. Budući školovani urbani inženjeri kvalifikuju se za privatni, državni i javni sektor, u oblasti inženjerstva, energetike, ekologije itd, u proizvodnji i korišćenju postojećih resursa, usavršavanju zakonskih regulativa, proučavanju različitih ekoloških problema savremene urbane zajednice i u primeni i optimizaciji rešenja koristeći savremene metode i opremu i nove tehnologije.

Studijski program Urbano inženjerstvo rezultat je međunarodnog Tempus projekta „Razvoj i unapređenje studija automobilskog inženjerstva i urbanog inženjerstva u Srbiji“, koji je realizovan još 2011. godine, a vodio ga je prof. dr Dušan Gordić. Ciljevi ovog tempus projekta su: uspostavljanje novih kvalitetnih interdisciplinarnih nastavnih programa za podršku automobilskog industriji u Srbiji i razvoj urbanog područja, što treba da poveća kvalitet i potencijal radne snage i mogućnost zapošljavanja sa univerzitetskom diplomom.

Razvoj i primena interdisciplinarnih osnovnih i master planova i programa prilagođenih Bolonjskom procesu rezultirao je akreditacijom 2 studijska programa na FIN u Kragujevcu. Angažovana su 4 državna fakulteta u Srbiji (Univerzitet u Kragujevcu, Univeritet u Nišu, Univeritet u Novom Pazaru, Univerzitet u Novom Sadu), ugledni neakademski partneri i 4 univerziteta iz EU sa iskustvom u urbanom i automobilskom inženjerstvu (Vilnius Gediminas Technical Univeristy iz Litvanije, Technical Univeristy of Kosice iz Slovačke, Politecnico di Torino i Alma Mater Studiorum Univerista di Bolognia iz Italije).

Studijski program URBANO INŽENJERSTVO obuhvata niz obaveznih predmeta, a neki od njih su: Principi održivog razvoja urbanih i ruralnih područja, Energija i životna sredina, Urbani transport, Otpornost konstrukcija, Elektroenergetski i elektrodistributivni sistemi, Upravljanje otpadom, Tehnologije i postrojenja za prečišćavanje vode i vazduha, Daljinsko grejanje i snabdevanje gasom.

Pored obaveznih, tu su i izborni predmeti Urbanog inženjerstva, među kojima su: Energo-ekološki menadžment, Obnovljivi izvori energije, Monitoring parametara životne sredine, Upravljanje energo-ekološkim projektima, Energetska efikasnost objekata, Tehnologija reciklaže.

 

Izborni predmeti VII semestra studijskog programa Urbano inženjerstvo OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ima za cilj da studenti steknu znanja i veštine iz oblasti OIE (solarna energija, geotermalna energija, energija vetra, energija biomase, energija malih vodnih tokova), kako bi ih primenili u daljem školovanju i praksi u cilju projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja sistema koji koriste obnovljive izvore energije i da se studenti osposobe za sagledavanje tehničkih, ekonomskih i političkih aspekata korišćenja OIE.

Profesori na predmetu Obnovljivi izvori energije: Milan Z. Despotović, Vanja M. Šušteršič, Nebojša S. Lukić, Nebojša M. Jovičić, Dušan R. Gordić

 

Izborni predmet VIII semestra studijskog programa Urbano inženjerstvo UPRAVLJANJE ENERGO-EKOLOŠKIM PROJEKTIMA ima za cilj pripremu budućih inžinjera za rad u privatnom preduzetništvu, državnom i javnom sektoru, nevladinim organizacijama, i u obrazovnom sistemu, i osposobljavanje za proaktivni pristup donošenju odluka u energetici i ekolologiji, uzimajući u obzir zakone, proizvodnju i korišćenje raspoloživih resursa.

Nakon završenog kursa studenti će biti sposobni da suvereno raspravljaju o prirodi energetskih, ekoloških i ekonomskih (EEE) problema; sumiraju i analiziraju efekte ekonomskog razvoja na energetiku i životnu sredinu; uočavaju glavne trendove EEE i propisa iz ovih oblasti i doprinose njihovom pravilnom usmeravanju; sprovode domaće i međunarodne propise i procedure iz EEE oblasti; definišu ciljeve i veze u projektnom menadžmentu; kreiraju efektivne projekte i planove za njihovu realizaciju; efektivno i efikasno dodeljuju zadatke i sredstva; kvalitetno implementiraju projektne planove; uspešno prate i mere parametre progresa projekta; efikasno evaluiraju i prilagođavaju planove; objasne kako se kompletira i dokumentira projekat; primene opšta znanja potrebna za projektni menadžent; popunjavaju formulare za grantove sa svom potrebnom dokumentacijom; kreiraju efikasne planove, diskutuju o finansijkoj strukturi, troškovima itd.

Profesor na predmetu Upravljanje energo-ekološkim projektima: Milun J. Babić

 

Izborni predmet VIII semestra studijskog programa Urbano inženjerstvo je i ENERGETSKA EFIKASNOST OBJEKTA čiji je cilj upoznavanje studenata sa načinima racionalne potrošnje i generisanja energije u objektima, energetskim pasošima objekata, kao i samoodrživim zgradama sa nultom potrošnjom energije. Osnov predmeta je da se stečena znanja primene u praksi kroz racionalno korišćenje energetskih i ekoloških resursa, projektovanje energetski efikasnih objekata, izračunavanje energetskih bilansa i izradu energetskih pasoša.

Profesori na predmetu Energetska efikasnost objekta: Milorad Lj. Bojić, Dušan R. Gordić, Nebojša S. Lukić.

 

Pored Urbanog inženjerstva koje traje 4 godine do sticanja akademskog naziva Diplomirani inženjer urbanog inženjerstva i regionalnog razvoja, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu je iste godine uveo i studijski program AUTOMOBILSKO INŽENJERSTVO koji traje 3 godine do sticanja akademskog naziva Inženjer industrijskog inženjerstva – automobilsko inženjerstvo.

B.R.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti