PREDSTAVLJAMO BOSCH „Universal HRSB“ parni kotao

Abhitze_HRSB_Produkt_COM

Parni kotao na otpadnu toplotu kompanije BOSCH „Universal HRSB“ predstavlja veoma efikasno rešenje za uštedu električne energije i iskorišćenje primarnih izvora energije.

Ovaj kotao koristi dimne gasove za proizvodnju vodene pare, a njegova konstrukcija je tako prilagođena da se može postaviti u okviru novih postrojenja, ali i iskoristiti za modernizaciju već postojećih. On se sastoji od opciono ugrađenog izmenjivača toplote sa cevnim snopom, a može se dopuniti i dimovodnim bajpasom čime se povećava stepen korisnog dejstva. Ako nema direktne potrošnje vodene pare mogu se koristiti i drugi izvori toplotne energije i tako se omogućava da kotao radi neprekidno.

Toplotni kapacitet kotla iznosi od 400 do 4100 kg/h, a maksimalna temperatura dimnih gasova izvora otpadne toplote je 550 stepeni Celzijusa. Količina dimnih gasova izvora otpadne toplote ide od 500 do 23500 kg/h, dok je sigurnoski pritisak 10 i 16 bari. Konstruisan je tako da kao gorivo otpadne toplote koristi prirodni gas, a njegova snaga se kreće od 0,5 do 4MW.

Prednosti BOSCH „Universal HRSB“ kotla su povećanje efikasnosti i ekološke prihvatljivosti korišćenjem izvora otpadne toplote, usklađena modularna konstrukcija za jednostavno projektovanje i brzu montažu, visok stepen iskorišćenja zahvaljujući efikasnom izmenjivaču toplote sa cevnim snopom i dobroj toplotnoj izolaciji, dodatno povećanje iskorišćenja primenom optimalno ugrađenog ekonomajzera, intuitivno upravljanje kotlom na PLC bazi sa maksimalnom transparentnošću podataka kotla, ali i jednostavno stavljanje u pogon zahvaljujući prethodno programiranom upravljanju kotlom, kao i jednostavno ožičenje na mestu instaliranja i razgranata mreža servisa.

Kada je reč o opremi, ovaj kotao poseduje sigurnosnu opremu, a dimovodni bajpas isporučuje se odvojeno. Njegova montaža izvodi se na licu mesta, dok je kontrola upravljanja kotlom instalirana u zasebnom samostojećem ili zidnom kontrolnom elektroormaru.

„Universal HRSB“ kotao poseduje sertifikat, kao i mogućnost da bude isporučen u osam različitih standardizovanih tipova. Njegova montaža je veoma brza i jednostavna, a osim osnovne opreme dostupna je i dodatna oprema po želji kupca.

Sandra Jovićević

foto: bosch-industrial.com

izvor: bosch-industrial.com

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti