PREDSTALJAMO BREEAM sertifikaciju

bream

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) je jedan od najvažnijih sistema rangiranja za zelene zgrade koji je uspostavljen još 1990. godine uVelikoj Britaniji. Međutim, BREEAM standard je tokom godina proširen tako da se primenjuje u Severnoj i Južnoj Americi, Aziji, Evropi, Australiji i delom u Africi.

BREEAM sistem rangiranja koristi priznata i utvrđena merila za procenu tehničkih karakteristika, dizajna, izgradnje i upotrebe građevine. Merila uključuju aspekte u vezi energije, korišćenja voda, unutrašnje sredine, zagađenja, transporta, materijala, otpada, ekologije i procesa upravljanja.

Svi objekti koji konkurišu za BREEAM sertifikat moraju biti ocenjeni za energiju (potrošnju energije i emisiju ugljen dioksida), upravljanje (politiku kompanije, upravljanje gradilištem), zdravlje i unutrašnjost (buka, svetlost, unutrašnji parametri koji utiču na kvalitet života), transport (emisija ugljen dioksida), voda (njena potrošnja i efikasnost), materijali (uticaj građevinskih materijala na okolinu, emisija ugljen dioksida, njihov vek trajanja), otpad (minimalizacija otpada, efikasnost u korišćenju resursa tokom gradnje), namena zemljišta, zagađenje (uticaj na okolinu), ekologija (unapređenje lokacije, ekološka vrednost).

Nakon ocenjivanja u ovim kategorijama, objekat se ocenjuje ocenama prelazno, dobro, vrlo dobro ili odlično, izvanredno. Osim toga, postoji i rangiranje zvezdicama, od 1 do 5.

Sertifikaciju zgrada po BREEAM standardima vrše posebno obučene osobe koje su završile kurseve koje organizuje BRE Global. Stručnjaci su nezavisni, a formiran je i poseban Odbor za održivost koji nadgleda proces sertifikacije, izdavanje publikacija, standard i slično.

Razvijeni su različiti modeli ovog standarda, pa tako postoji BREEAM sertifikacija za ekološke domove, za nove građevine, industrijske pogone, kancelarije, super markete, zajednice itd.

Postoji i odeljak GreenBook Live gde su navedeni svi objekti koji poseduju BREEAM sertifikat. Pored naziva objekata, naveden je status sertifikacije, imena članova projektnog tima, da li je sertifikacija konačna ili privremena, dizajn i šema objekta.

U svetu postoji preko 425 hiljada zgrada koje su licencirane BREEAM standardom, a prva zgrada u Republici Srbiji koja je dobila BREEAM standard je „Blue Centar“ na Novom Beogradu. Objekat je dobio BREEAM sertifikat u martu 2013. godine.

Sandra Jovićević

foto: gorod-plus.tv

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti