Predlog Liste vrednovanja i rangiranja projekata civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je danas predlog Liste vrednovanja i rangiranja projekata civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini pristiglih po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini, koji je Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo 28. marta.

Foto: Milisav Pajević

Rok za podnošenje prigovora je osam dana od dana objavljivanja predloga Liste vrednovanja i rangiranja projekata.

Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, sa naznakom: „ PRIGOVOR po Кonkursu za projekte OCD 2019” .

Uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju učesnici konkursa mogu izvršiti u roku od tri radna dana, počev od narednog dana od dana objavljivanja predloga Liste, u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, III sprat, kacelarija 325, od 7:30 do 15:30 časova. Кontakt tel: 011/31 21 241.

Predlog liste može se preuzeti ovde.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti