Potpisan ugovor za ekološku rekonstrukciju TE Pljevlja

Elektroprivreda Crne Gore potpisala je Ugovor o realizaciji projekta ekološke rekonstrukcija Bloka I TE „Pljevlja“ sa izabranim izvođačem radova – konzorcijumom DEC INTERNATIONAL – BEMAX –BBSOLAR – PERMONTE.

Realizacijom ovog projekta, uz poštovanje najstrožijih graničnih vrednosti emisija, Crna Gora će postati prva zemlja u regionu koja će izvršiti potpunu tehničko-ekološku sanaciju objekta starog blizu 40 godina. Izrada Glavnog projekta i ekološka rekonstrucija će biti izvedeni u skladu sa idejnim projektom i uz puno poštovanje elaborata o zaštiti životne sredine koje je izradila referentna kompanija „Steag Energy Services Gmbh“ iz Nemačke.

Foto: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Ovaj projekat, vredan više od 54 miliona evra, dominantno će finansirati EPCG iz sopstvenih sredstava, a planirano je da se ekološka rekonstrukcija odvija od 2020. do 2023. godine. Izvršni dirketor EPCG Igor Noveljić rekao je da će nakon okončanja projekta radni vek termoelektrane biti produžen za 30 godina.

“Ključno je da će nakon završetka projekta, uticaj termoelektrane na životnu sredinu biti sveden na minimum, u skladu sa najstrožim ekološkim EU standardima. Produženje radnog veka termoelektrane znači i siguran posao za 1.200 zaposlenih, koliko ih trenutno radi u termoelektrani i rudniku, ali i siguran posao, u repro lancu, za veliki broj drugih kompanija i njihovih zaposlenih. Rad termoenergetskog bloka u Pljevljima od presudnog je značaja za ekonomski i društveni razvoj ne samo EPCG, nego i severnog regiona i države u celini’’, naveo je Noveljić.

Ekološka rekonstrukcija podrazumeva izgradnju sistema za odsumporavanje, izgradnju sistema za denitrifikaciju, izgradnju sistema za tretman otpadnih voda, rekonstrukciju unutrašnjeg sistema transporta pepela i šljake, rekonstrukciju pomoćne kotlarnice itd. Ekološka rekonstrukcija obezbediće i izvor toplote za grad, a EPCG će donirati i 2 miliona evra Pljevljima za primarni toplovod, čime bi se stavila tačka na rešavanje ekoloških problema Pljevalja.

Nosilac konozorcijuma, kineska kompanija „Dongfang elektrik“, isporučuje više od 30 hiljada MW opreme svake godine, a njihovi projekti pokrivaju više od 80 zemalja. Direktor projekta ekološke rekonstrukcije termoelektrane, Đi Hungčun, istakao je da je njegova kompanija najveći svetski proizvođač električne opreme i vodeći izvođač energetskih projekata.

“Ovde ćemo vam ponuditi najbolje rešenje, najbolji kvalitet i najbolju uslugu zajedno sa našim timovima. Mi verujemo da će modernija i ekološki prihvatljiva elektrana biti u Pljevljima. Verujemo da ćemo obezbediti čistiji vazduh i čistiju vodu, doneti više prilika za posao i da će ljudi ovdje ugodnije živeti ”, rekao je Hungčun.

U svom obraćanju, ministarka ekonomije Dragica Sekulić je naglasila: ‘’Projekat ekološke rekonstrukcije je višegodišnji projekat, koji treba da obezbedi punu usaglašenost emisija štetnih čestica iz elektrane sa evropskim propisima, a posebno je značajno istaći da su analize sprovedene tokom izrade idejnog projekta potvrdile dobro stanje postojeće opreme, koje ukazuje na punu opravdanost ovog ulaganja koje će omogućiti nastavak rada termoenergetskog kompleksa u ustaljenom kapacitetu, ali mnogo bolje zadovoljavajući ekološke parametre. Ovaj projekat je dodatni pokazatelj odlučnosti Vlade Crne Gore da ulaže u sever, kao i da se za građane Pljevalja omogući dodatna sigurnost. Toplifikacija grada je jedan izuzetno važan segment koji će u velikom delu uticati na ekološku situaciju u Pljevljima. Elektroprivreda i na ovaj način pokazuje da je zdravo i održivo preduzeće koje ima budućnost’’.

Ministarka je dodala: „Kroz ovaj projekat Pljevljaci čuvaju svoja radna mesta i u rudniku i termoelektrani, a istovremeno kroz budući rad termoelektrane imaju priliku da budu sigurni da će njihova pokoljenja rasti zdravo u svom gradu i da neće imati razlog da idu odavde, da traže bolje mesto za rad i za život’’. Istakla je da je sigurna da EPCG nikad nije imala bolji menadžment, sa boljim rezultatima, koji je kadar da jedan ovakav projekat realizuje iz sopstvenih sredstava, sa sopstvenim kadrovskim resursima i voljom da se kroz realizaciju ovakvog projekta učini dobro i Pljevljima i Crnoj Gori.

Elektroprivreda Crne Gore, kupovinom Rudnika uglja, ekološkom rekonstrukcijom Bloka I i rekultivacijom deponije Maljevac, sprovodi sve aktivnosti koje je planirala i obavezala se da će uraditi u Pljevljima.

Izvor: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti