Popunjavanjem izveštaja o otpadu do bolje naplate eko takse

PrivrednaKomora26jan2016U prostorijama Privredne komore Beograda 26. januara 2016. godine održan je trening na temu Obrada dnevnih izveštaja i evidencija za eko taksu, kao i sastanak o popunjavanju dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu – obrazac DEO 6.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine gospodin Filip Radović izjavio je da je uvođenje nove legislative jedan od načina reformisanja oblasti upravljanja otpadom sa ciljem da se otkloni nelojalna konkurencija, poveća broj zelenih radnih mesta i pomogne reciklažnoj industriji. Kako je istakao, na teritoriji Republike Srbije u 2015. godini generisano je preko 7 miliona tona otpada, od čega je 5 miliona tona došlo iz energetskih postrojenja. Naveo je da sav otpad koji se generiše na teritoriji Republike Srbije mora biti propraćen adekvatnom organizacijom i papirologijom kako bi se pokazalo kretanje otpada, njegova količina, vrste, cena i da li je recikliran ili ne, za šta je potrebno popunjavanje izveštaja o otpadu, a što dalje omogućava i bolju naplatu eko takse.

Na sastanku je rečeno i da se preko formulara DEO 6 vrši dnevna evidencija o otpadu sakupljača i drugih vlasnika otpada, a da se prijave dostavljaju elektronskim putem Agenciji za zaštitu životne sredine. Istaknuto je da obavezu dostavljanja dnevnih evidencija o otpadu nemaju proizvođači otpada, operateri na deponijama, uvoznici i izvoznici otpada, ali i operateri za uređaje za reciklažu.

Trening na temu Obrada dnevnih izveštaja i evidencija za eko taksu organizovala je Privredna komora Beograda, dok je sastanak o popunjavanju dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu – obrazac DEO 6 održan u organizaciji Udruženja industrije i Centra za ekologiju.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje stupio je na snagu u septembru 2016. godine, a praćenje dnevnih tokova otpada zakonom je obavezno od 1. januara 2016. godine.

Kako je navedeno u saopštenju Privredne komore Beograda, formular Obrazac DEO 6 dodatno je unapređivanje kada je reč o informacijama o tokovima generisanog otpada na teritoriji Srbije Monitoring tokova otpada, a koji realizuje Agencija za zaštitu životne sredine i Kraljevina Norveške.

Obrazac DEO 6 možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: sepa.gov.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti