Pokrajinski zavod za zaštitu prirode obeležio Međunarodni dan biodiverziteta

Foto: pzzp.rs

U Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode je prigodno obeležen 22. maj Međunarodni dan biodiverziteta.

Pošto je ovogodišnji moto obeležavanja ovog datuma bio „Biodiverzitet i održivi turizam“ predavanje je održao prof. dr Vladimir Stojanović sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo sa PMFa Novi Sad. Naziv njegovog izlaganja je bio „Odgovorni i održivi razvoj turizma u očuvanјu biodiverziteta“. On je istakao da se turizam danas odlikuje masovnošću i da su nam postale dostupne sve destinacije sveta. Naveo je više primera dobre prakse odgovornog i održivog turizma u Evropi i Svetu gde se poklanja velika pažnja očuvanju biodiverziteta.

U decembru 2000. godine Generalna skupština UN usvojila je 22. maj, kao Međunarodni dan biodiverziteta, u znak sećanja na usvajanje finalnog teksta Konvencije o biodiverzitetu 22. maja 1992. u Najrobiju.

Biodiverzitet koji danas poznajemo je plod milijardi godina evolucije, oblikovan prirodnim procesima, ali i uticajem čoveka što nas čini sastavnim delom jednog sistema od koga u potpunosti zavisimo. Prema podacima IUCN Crvene liste ugroženih vrsta, više od 30 odsto procenjenih vrsta su pod pretnjom izumiranja, a proces izumiranja vrsta na planeti danas je 1,000 do 10,000 brži nego što bi to bilo u prirodnim uslovima. Prema poslednjim podacima biodiverzitet Srbije čini oko 60.000 do sada determinisanih vrsta, iako teritorija Srbije obuhvata svega 1,9 odsto teritorije Evrope, dok ceo Evropski kontinent zauzima samo 2 odsto površine Zemlje.

Stručnjaci Pokrajinskog zavoda upozravaju da nije dovoljna samo akcija stručne javnosti, već je neophodno i povećanje svesti stanovništva o neophodnosti očuvanja biodiverziteta i promena ponašanja savremenog čoveka. Svi može doprineti da se zaustavi sadašnja stopa izumiranja biljaka, životinja i njihovih staništa u našoj lokalnoj sredini.

izvor: pzzp.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti