Počeo projekat o selekciji komunalnog otpada u Podgorici

Foto – ilustracija: Pixabay

U Podgorici je danas započet projekat o selektivnom sakupljanju komunalnog otpada „Otpad – resurs koji trebamo iskoristiti“.

Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je podizanje ekološke svesti građana u cilju obezbeđivanja održivog upravljanja komunalnim otpadom u Podgorici i podsticaj građana, a pre svega dece, na selektivno prikupljanje otpada, i upoznavanje sa načinom odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini. Cilj je probuditi kod dece i građana ekološku svest o pravilnom sakupljanju otpada i ukazati na važnost njegovog recikliranja i benefite koji se od toga imaju.

Edukaciju će sprovoditi preduzeće „Medix“ sa licenciranim stručnim kadrom iz oblasti upravljanja otpadom i to kroz edukativna predavanja građanima po gradskim i prigradskim mesnim zajednicama, školskoj deci po osnovnim i srednjim školama, obilazak reciklažnih dvorišta, obilazak sanitarne deponije „Livade“ i Regionalnog reciklažnog centra.

Projekat sprovodi Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj Podgorice.

izvor: cdm.me

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti