Počela javna rasprava nacrta Plana upravljanja otpadom u Hrvatskoj

novilist.hr otpad

Nacrt Plana upravljanja otpadom Republike Hrvatske za period od 2016. do 2022. godine od 23. juna 2016. godine nalazi se u javnoj raspravi.

Ministar zaštite životne sredine i prirode Hrvatske gospodin Slaven Dobrović izjavio je da se ovim planom unapređuje politika upravljanja otpadom u skladu sa konceptom cirkularne ekonomije. Dodao je da se plan temelji na odvojenom prikupljanju otpada, recikliranju i kompostiranju, a što će omogućiti ispunjenje obaveza prema Evropskoj uniji da se do 2020. godine odvojeno prikuplja 50 odsto papira, stakla, plastika i metala. Istakao je da je donošenje plana uslov za korišćenje 475 miliona evra za projekte zaštite životne sredine kroz Operativni program konkurentnosti i kohezija 2014-2020.

U saopštenju resornog ministarstva navodi se da su ključne mere nacrta novog plana upravljanje otpadom kroz kućno kompostiranje, centri za ponovnu upotrebu otpada, izgradnja većeg broja reciklažnih centara sa sortirnicama i kompostištima. Osim toga, plan sadrži i konkretne mere za sprečavanje nastanka otpada.

Javna rasprava će trajati do 30. juna 2016. godine, a 29. juna 2016. godine održaće se javno izlaganje o nacrtu plana upravljanja otpadom.

Sandra Jovićević

foto: novilist.hr

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti