Plan za područje Kalenić pijace – Podzemna garaža sa 720 parking mesta i uređenje parka Vojvode Bojovića

Foto-ilustracija: Pixabay

Beograd stavio je na rani javni uvid Plan detaljne regulacije pijace Kalenić. Planom koji je izradio Urbanistički zavod Beograda određuju se uslovi za rekonstrukciju pijace, preispituju saobraćajni pristupi i način rešavanja parkiranja i formira ambijentalna celina oko pijace Kalenić i skvera Vojvode Bojovića.

Predviđeno je da se postojeća parcela gradske pijace Kalenić proširi za oko jedan metar ka ulici Maksima Gorkog, kako bi se sačuvali postojeći objekti pijace – renovirani lokali i mlečna hala. Planirana površina građevinske parcele pijace iznosiće oko jedan hektar.

Dodaje se je u okviru građevinske parcele pijace moguća fazna realizacija objekata tako da svaka faza u funkcionalnom, oblikovnom, arhitektonskom i konstruktivnom smislu čini jedinstvenu celinu.

Nadalje, navodi se da će površine i kapacitet objekata i kompleksa javnih službi biti zadržani u postojećem stanju, u reč je o objekatu GO Vračar i renoviranoj biblioteci „Petar Kočić“ koja predstavlja centralni objekat biblioteke na Vračaru sa 96.000 knjiga u savremeno opremljenom prostoru površine od oko 360 m2. 

Plan dozvoljava i moguće intervencije i promene kapaciteta na ovim objektima, što će biti definisano u toku izrade Nacrta plana detaljne regulacije u saradnji sa nadležnim institucijama.

Primarna ulična mreža na području pijace ostaje nepromenjena – ulice Kursulina i Maksima Gorkog su u rangu ulice prvog reda, a Njegoševa u rangu ulice drugog reda.

Planira se i zadržavanje postojećeg saobraćajnog ranga ulice Krunska, ulice Baba Višnjina, kao i ulice Kičevska, a u planu je da Kičevska ulica bude kolsko pešačka ulica sa pristupom iz Trnske ulice i Baba Višnjine.

Na poziciji postojećeg parkirališta „Viška“ planirana je podzemna javna garaža sa 720 parking mesta na dve etaže i sa dva pristupa iz Njegoševe ulice. Planirana garaža je organizovana tako da sa 360 parking mesta zadovoljava potrebe pijace, a preostalih 360 je namenjeno isključivo za javnu garažu.

Kada je reč o komunalnoj infrastrukturi, navodi se da je potrebno izmestiti magistralni vodovod iz kompleksa pijace u javnu saobraćajnu površinu van pijace.

Planira se i nova kanalizaciona cev opšteg sistema u novoplaniranoj saobraćajnici i eventualna rekonstrukcija kanalizacije u kontaktnim saobraćajnicama, a data je i mogućnost kompletne toplifikacije predmetnog prostora.

U planu je i rekonstrukcija parka Vojvode Bojovića koji je oivičen Krunskom, Kursulinom, Kičevskom i Baba Višnjinom ulicom. Predviđeno je proširenje i rekonstrukcija, sadnja drveća i šiblja, obnavljanje travnjaka i zamena parkovskog mobilijara, kao i rekonstrukcija staza i stepeništa.

I plato na uglu ulica Njegoševe i Maksima Gorkog takođe može biti u potpunosti ili delimično rekonstruisan, što će biti predmet dalje razrade, navodi se u planu koji je na ranom javnom uvodu do 28. marta.

Podsetimo, rekonstrukcija Kalenić pijace najavljuje se od 2019. godine, a prema poslednim najavama trebalo bi da počne ove godine.

Izvor: eKapija

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti