Plan rada inspekcijskog nadzora za 2017. godinu inspekcija u Sektoru inspekcije za zaštitu životne sredine

Ministarstvo-zzs

Inspekcija za zaštitu životne sredine, inspekcija za zaštitu od jonizujućih zračenja i inspekcija za ribarstvo, u okviru Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, pripremile su Planove inspekcijskog nadzora za 2017. godinu.

Planovi su, nakon pribavljenih mišljenja organa državne uprave, usvojeni od strane Koordinacione komisije.

Plan inspekcijskog nadzora inspekcije za zaštitu životne sredine, inspekcije za zaštitu od jonizujućih zračenja i inspekcije za ribarstvo za 2017. godinu možete preuzeti na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti