Opština Paraćin dodelila 820.000 dinara Osnovnoj školi „Stevan Jakovljević“ za kupovinu novog kotla

Foto: Milisav Pajević

Rešenjem Opštinskog veća opštine Paraćin o prenosu sredstava koje nije moguće iskoristiti, u tekuću budžetsku rezervu i njihovog raspoređivanja budžetskim korisnicima, kojima su neophodna za neodložne poslove, Osnovnoj školi „Stevan Jakovljević“ opredeljeno je 820.000 dinara, za kupovinu jednog od kotlova, koji više nije u upotrebi.

Osnovna škola „Stevan Jakovljević“ ovih dana ulazi u proceduru javne nabavke, uz očekivanje da će lepo vreme potrajati, kako bi se održala optimalna temperatura za nesmetano odvijanje nastave.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti