Oko 250 hiljada tona građevinskog otpada odlaže se na divlje deponije u Beogradu

kombeg ctt.bg.ac.rs

U Privrednoj komori Beograda 7. aprila 2015. godine odrćan je skup „Upravljanje građevinskim otpadom – analiza trenutnog stanja, budući planovi i obaveze“.

Direktor Direkcije za upravljanje otpadom grada Beograda gospodin Filip Abramović izjavio je da na teritoriji Beograda godišnje nastane oko 500 hiljada tona građevinskog otpada, od čega se polovina odlaže na divljim deponijama. Prema njegovim rečima, zbog toga će u okviru projekta deponije u Vinči biti izgrađeno postrojenje za reciklažu građevinskog otpada, sistem za tretman organskog otpada i proizvodnju energije iz otpada, posebne linije za otpad koji može da se reciklira, građevinski otpad, demontažu kabastog otpada i kompostiranje zelenog otpada.

Kako je gospodin Abramović istakao, u toku je rad na uvođenju kontejnera za odvojeno sakupljanje otpada za domaćinstva, ali i na formiranju mreže reciklažnih dvorišta. On je dodao i da je grad Beograd 2011. godine doneo lokalni plan za moderno upravljanje otpadom koji je počeo da se sprovodi 2014. godine.

Sandra Jovićević

foto: kombeg.org.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti