Održana treća radionica o upravljanju opasnim otpadom

Foto: pks.rs

U okviru projekta „Unapređenje upravljanja opasnim otpadom u Republici Srbiji-IHWMS SR 13 IB EN“ u Privrednoj komori Srbije održana je završna radionica „Izrada Integrisanog plana upravljanja opasnim otpadom“.

Upravljanje i rešavanje problema zbrinjavanja opasnog otpada od izuzetnog je značaja za Republiku Srbiju. Ključni koraci ka unapređenju sistema upravljanja opasnim otpadom uključuju jačanje postojećih i razvoj novih mera za uspostavljanje integralnog sistema.

Završetkom projekta dobijen je jedan jako koristan planski dokument koji će u narednom periodu biti sastavni deo Nacionalnog plana upravljanja otpadom i biti usvojen od strane Vlade Republike Srbije. Usvajanjem ovog dokumenta ispunjava se jedan od osnovnih ciljeva koji je zadala Evropska komisija u postupku približavanja EU. Jedan od uslova za dalji napredak Republike Srbije prema EU jeste i usvajanje novih planskih dokumenata, a prema Okvirnoj direktivi o otpadu koja je krovna direktiva za izradu Nacionalnog plana za upravljanje otpadom.

Ovi dokumenti biće iskorišćena i za izradu nove Strategije o upravljanju otpadom koja treba da bude završena do kraja 2018. godine.

izvor: pks.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti