Neophodan bolji kvalitet vode na Ludaškom jezeru, Carskoj i Obedskoj bari

U Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode juče je održana prezentacija rezultata istraživanja kvaliteta vode tri zaštićena prirodna dobra u Vojvodini i to u SRP „Ludaško jezero„, SRP „Carska bara“ i SRP „Obedska bara„.

Foto: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Predavači su bili prof. dr Jasna Grabić, prof. dr Vojislava Bursić i doktorant Marina Đukić sa Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

One su prezentovale istraživanja koja su započeta 2015. godine u SRP „Ludaško jezero“, SRP, „Carska bara“ i SRP „Obedska bara“ sa početnom idejom da se utvrdi bilans azota i fosfora u vodnim telima u okviru područja zaštite.

Prezentovana su i istraživanja procene kvaliteta vode SRP Ludaško jezero putem daljinske detekcije, u saradnji sa istraživačima iz Instituta BioSens, u okviru kratkoročnog projekta finansiranog od strane APV.

Vođeni idejom da se na jednom uzorku vode uradi što više analiza, 2017. godine uz prethodno određivanje nutrijenata i osnovnih parametara kvaliteta, kao i mikrobioloških pokazatelja, analize vode su proširene i na određivanje cijanotoksina, pesticida, teških metala, determinaciju vrsta zooplanktona i flore, ali i sprovođenje testova fitotoksičnosti.

Na taj način tim je dodatno proširen stručnjacima sa Poljoprivrednog fakulteta, ali i sa PMF-a, Univerziteta u Novom Sadu i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode su istakli svoje zadovoljstvo iznetim rezultatima i naveli da su ovakva istraživanja na našim zaštićenim prirodnim dobrima od velikog značaja bilo da se odnose na istaživanje hemizma vode, mikrobiološke aspekte ili biodiverzitet.

Istraživanja su pokazala da je voda u sva tri ispitivana rezervata, više ili manje, opterećena organskim materijama, da obiluje nutrijentima koji pogoduju razvoju algi i vodenog rastinja, izazivajući eutrofizaciju.

Jedan od zaključaka je i da je neophodno sprečiti upuštanje voda opterećenih organskim materijama u vode rezervata, kao i spiranje nutrijenata i pesticida sa okolnih njiva.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti