NEMAČKA: Od rudnika uglja do postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (FOTO)

Foto: Von Goseteufel / Wikimedia

U Nemačkoj je nedavno završen idejni projekat pretvaranja jednog starog rudnika uglja u veliku platformu za proizvodnju i akumulaciju električne energije iz obnovljivih izvora, koja bi napajala oko 400000 domaćinstava. Inicijatori ove ideje se nadaju da će njihova platforma pokrenuti niz sličnih projekata širom zemlje.

Nakon pola veka rada, u planu je bilo gašenje rudnika mrkog uglja „Prosper-Haniel“ na severozapadu Nemačke. Umesto ove akcije, tokom 2018. godine rudnik će se pretvoriti u objekat koji će proizvoditi čistu energiju.

Istraživači sa nemačkih univerziteta, u saradnji sa Vladom Nemačke i nekoliko privatnih inženjerskih firmi, radili su od 2012. godine na studiji izvodljivosti za navedeni projekat. Ukoliko ovaj projekat uspe, tim će nastaviti sa radom i isprojektovaće još adaptacija za zapuštene rudnike, kao i one koji su pred gašenjem.

Dubina ovog rudnika koja iznosi 600 metara je prednost za izgradnju hidroelektrane, jer daje dovoljno prostora za instaliranje pumpi i omogućava pravljenje dva rezervoara, jednog na površini zemlje, a drugog  ispod. Protok vode pokreće turbinu koja proizvodi električnu energiju, a tokom perioda slabije potrošnje energije, pumpa vraća vodu natrag.

 – U dolini Rajne i Rurskoj oblasti sam reljef ne obezbeđuje neophodne visinske razlike za hidroelektrane, pa stari rudnici imaju odličan potencijal – naveo je autor ovog projekta.

Foto: University of Duisburg-Essen

Snaga od 200 megavata biće proizvedena pomoću vetrogeneratora, solarnih panela i postrojenja na biomasu, koji će biti instalirani na površini iznad rudnika, a deo energije će se proizvoditi pomoću vode iz jezera nastalog u iskopinama rudnika, koje ima kapacitet da primi milion kubnih metara, u koje bi voda mogla da se izliva pomoću gravitacione sile.

Kod postojećih hidroelektrana akumulacija vode služi kao rezerva u periodima povećane potrošnje električne energije, dok bi se u ovom postrojenju koristila za periode kada drugi obnovljivi izvori energije poput sunca i vetra nisu dostupni.

Ukoliko bi postrojenje „Prosper-Haniel“ sproveli kao što je prikazano na onlajn platformi, to bi regionu Vestfalija, oko Severne Rajne  omogućilo da ostvari cilj, i da do 2025. godine 30 odsto energije proizvodi iz obnovljivih izvora energije.

Pristalice projekta navode da će realizacija postrojenja omogućiti otvaranje novih radnih mesta i ostvarivanje ekonomskog napretka u ovom regionu, gde se ljudi tradicionalno oslanjaju na porizvodnju energije iz fosilnih goriva.

Projekti poput „Prosper-Haniel-a“ planirani  su i van Nemačke, jedan je već realizovan u napuštenom napuštenom australijskom rudnikuk, a predloženi su i neki širom SAD-a.

Izvor: sciencealert.com

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti