Nadzorni odbor JP „Srbijagas“ usvojio nekoliko važnih izveštaja

Sednica Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Srbijagas“ održana je prošlog utorka u prostorijama kompanije u Master centru Novosadskog sajma.

Foto: Srbijagas

Sednici je predsedavao predsednik Nadzornog odbora profesor doktor Muamer Redžović.

Prisutni su, pored članova Nadzornog odbora, bili i zamenica generalnog direktora Blaženka Mandić i izvršni direktori pojedinih funkcija preduzeća.

U okviru dnevnog reda, a poštujući zakonom određene rokove za njihovo usvajanje, članovi Nadzornog odbora razmatrali su  i usvojili nekoliko izveštaja i odluka bitnih za poslovanje i razvoj kompanije.

Nadzorni odbor je, između ostalog, usvojio Izveštaj nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja JP „Srbijagas“ Novi Sad za period 01.01-31.12.2018. godine, kao i Кonsolidovane finansijske izveštaje preduzeća za prošlu godinu nakon izvršene revizije nezavisnog revizora.

U julu je, kako je rečeno, planirana još jedna sednica Nadzornog odbora, koja će biti održana za nedelju dana.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti