Nacionalni park Una dobio sredstva za izradu dokumentacije za upis na listu UNESCO

U Federalnom ministarstvu zaštite životne sredine i turizma federalna ministarka Edita Đapo i direktor JU Nacionalni park Una Amarildo Mulić potpisali su ugovor koji omogućava početak procesa izrade Nominacionog fajla za upis Martinbrodskih slapova na listu UNESCO-a.

Foto: Nacionalni park Una

U okviru programa utroška sredstava s kriterijumima raspodele tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima za 2019. godinu, izdvojeno je 70.000 KM za programe izrade nominacionih fajlova zaštićenih područja – Nacionalnog parka Una – Vodopada Milančev buk u mestu Martin Brod i pećine Vjetrenica, koji se nalaze na Tentativnoj listi UNESCO-a.

U toku ove godine, Federalno ministarstvo je, zajedno sa Državnom komisijom BiH za saradnju sa UNESCO-om, iniciralo pokretanje procesa nominiranja dva mikrolokaliteta Nacionalnog parka Una za upis na listu svetske baštine UNESCO-a, vodopada Milančev buk u Martin-Brodu i Štrbačkog buka u Nacionalnom parku Una, odnosno najveće prirodne vrednosti tog zaštićenog područja – sedrene barijere.

S obzirom na to da je reka Una spoj raznolikog i očuvanog prirodnog krajolika izuzetne lepote i bogate kulturno-istorijske baštine i uzimajući u obzir zajednički cilj zaštite prirodnog nasleđa, Federalno ministarstvo zaštite životne sredine i turizma je zatražilo od Državne komisije za saradnju sa UNESCO-m održavanje zajedničkog sastanka na reci Uni s predstavnicima Povereništva Republike Hrvatske za saradnju sa UNESCO-m, s ciljem zajedničke kandidature Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske za nominaciju Štrbačkog Buka za upis na listu svetske baštine.

Foto: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Očuvanje i zaštita svih ovih vrednosti za buduće generacije temeljna je odrednica održivosti tradicionalnih delatnosti lokalnog stanovništva: ribolova, lova, šumarstva i poljoprivrede, ali i ostalih delatnosti, kao što su turizam, rekreacija, edukacija i naučna istraživanja, jer samo turizam zasnovan na prirodi podržava integralno i efikasno upravljanje zaštićenim područjima, saopšteno je iz Federalnog ministarstva zaštite životne sredine i turizma.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti