Nacionalna konferencija o zdravlju životinja i biosigurnosti na farmama

Foto: EU Info

Nacionalna konferencija za podizanje svesti o zdravlju životinja i biosigurnosti održana je u Beogradu 7. oktobra u okviru projekta “Jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja”. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Uprave za veterinu, Delegacije EU u Srbiji, kao i predstavnici veterinarskih službi, veterinarski inspektori, predstavnici veterinarskih instituta i Privredne komore Srbije.

”Zarazne bolesti životinja imaju širok uticaj na zdravlje i dobrobit životinja, javno zdravlje i bezbednost hrane. Uprava za veterinu priprema i sprovodi godišnje i višegodišnje programe mera u cilju jačanja zdravlja životinja unapređenjem prevencije i kontrole bolesti, a posebno biosigurnosti i ranog otkrivanja bolesti na domaćim životinjama. Rezultati projekta značajno su doprineli usaglašavanju i primeni nacionalnog zakonodavstva sa pravnim odredbama EU u oblasti zdravlja životinja”, rekla je koordinatorka projekta Maja Andrijašević.

Neke od tema o kojima je bilo reči posvećene su novim propisima o prenosivim bolestima životinja, o važnosti nadzora bolesti životinja i značaju strategije kontrole pojavljivanja i širenja bolesti. Stručnjaci sa projekta govorili su i o kontrolnim merama za afričku kugu svinja, kao i o merama pripravnosti u slučaju bolesti.

„Prehrambeni sektor u Srbiji zna zašto su bezbednost hrane, zdravlje i dobrobit životinja toliko važne. Oni takođe znaju kako da uspešno trguju sa Evropskom unijom, koja je najveće tržište za izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije“, rekao je Šef operacija 3 u Delegaciji Evropske unije, Sakelaris Hurdas. On je dodao da je prošle godine Srbija oborila rekord u izvozu hrane u EU.

„Vrednost izvoza hrane iz Srbije u EU bila za za 700 miliona viša od vrednosti uvoza. Evropska unija bila je glavna destinacija za izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije (55 odsto), čija je ukupna vrednost 2, 3 milijarde evra“, rekao je Hurdas.

Biosigurnosne mere su prioritet u prevenciji bolesti životinja, a stručnjaci sa projekta govorili su i o primerima biosigurnosnih mera u cilju sprečavanja ulaska bolesti na gazdinstva i farme.

”Projekat je pružio tehničku podršku Upravi za veterinu za unapređenje nacionalnih standarda koji doprinose zdravlju i dobrobiti životinja, javnom zdravlju i bezbednosti hrane za održivu poljoprivredu, poljoprivredno-prehrambenu industriju i ekonomiju. Nadamo se da je naš rad pomogao Srbiji da se pripremi da ispuni obaveze za članstvo u EU u oblastima zdravlja i dobrobiti životinja  i bezbednosti hrane”, rekao je Petras Mačiulskis, vođa projekta.

Projekat ”Jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja” pruža podršku Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u procesu usklađivanja sa zakonodavstvom i standardima Evropske unije u oblasti zdravlja i dobrobiti životinja, kao i biosigurnosti.

Izvor: EU Info

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti