Karađorđev park bogatiji za 15 stabala

Foto: Grad Beograd

JKP „Zelenilo-Beograd“ juče je zasadilo 15 novih stabala u Karađorđevom parku. Park je bogatiji za 12 sadnica lipe i tri stabla kestena.

„Zelenilo-Beograd“ tokom svake godine na javnim zelenim površinama, novim sadnicama višestruko nadoknadi broj suvih ili obolelih stabala koja su morala biti uklonjena. Sadnja novih stabala se vrši na unapred planiranim lokacijama. Stabla se sade na površinama koje su projektom predviđene za sadnju, kako bi se obezbedili adekvatni uslovi za njihov razvoj i opstanak.

Samo u toku poslednje tri godine, u Karađorđevom parku je zasađeno 67 novih stabala, a tokom 2020. godine u planu je sadnja još 27 sadnica.

U toku ove godine, JKP „Zelenilo-Beograd“, Beograd će, na teritoriji 10 gradskih opština, posaditi 6.500 stabala. Ovakve redovne aktivnosti preduzeća na svim zelenim površinama potvrđuju činjenicu da se se, iz godine u godinu trudi da u Beogradu, na javnim zelenim površinama, zasadi što više stabala, čime se iznova obnavlja i povećava.

Foto: Grad Beograd

U ponedeljak, 28. januara, u Karađorđevom parku vršena je priprema sadnih jama za sadnju, a izvršeno je i uklanjanje tri potpuno suva stabla (dve lipe i stablo graba). Sva tri stabla su isečena iz bezbednosnih razloga, zbog toga što su predstavljala potencijalan rizik za korisnike parka.

Intervencija je izvršena u okviru redovnih aktivnosti Preduzeća, a u skladu sa članom 15., Odluke o uređenju i održavanju parkova zelenih i rekreacionih površina (Sl. list grada Beograda br. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 – dr. Propis 2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17, 26/19) po kojoj je JKP „Zelenilo-Beograd“, Beograd u obavezi da sa javnih zelenih površina, prema godišnjem programu, između ostalog uklanja stabla ili delove stabala, koja su suva, obolela ili fiziološki prezrela i sa aspekta bezbednosti kritična.

JKP „Zelenilo-Beograd“ napominje da kao preduzeće čija je osnovna delatnost uređenje i održavanje javnih zelenih površina, ima veliku odgovornost prema sugrađanima, njihovoj imovini, ostalim objektima i infrastrukturi u gradu. Zbog toga je obaveza „Zelenila“ da pravovremeno preduzima sve neophodne mere na stablima, i da stabla u Beogradu održava u stanju u kome su ona bezbedna za okolinu, kako bi sugrađani i njihova imovina bili zaštićeni.

Izvor: JKP „Zelenilo-Beograd“

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti