Izveštaj o radu NEK za jun 2016.

krNEK (Nuklearna elektrana Krško) je u junu  2016. proizvela 521191,4 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 496373,7 MWh neto električne energije. U tom je mesecu proizvodnja bila za 2,4 % iznad planirane (485000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, i faktor iskorištenja bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operativni.

U junu se reka Sava zagrevala zbog rada NEK prosečno za 1,5 ºC, a najviše za 2,1 ºC od dozvoljenih 3 ºC.

Najveća ukupna dozvoljena godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udeo za tromesečje u junu iznosio 6,60 %, a ukupni godišnji udeo do kraja juna 14,7 %. Za ostale radionuklide, čija je dozvoljena godišnja radioaktivnost 100 GBq, udeo u proteklom mesecu iznosio je 0,00047 %, a godišnje 0,00441 %.

Celogodišnji uticaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih supstanci ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične grupe stanovništva. Ocenjeni uticaj u junu iznosio je 0,09 % i 0,59 % godišnje doze od dozvoljene doze na udaljenosti od 500 m.

U tom mesecu je uskladišteno 6 paketa (1,248 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvor: nek.si

Vesna Vukajlović

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti