Izložba „Prošlost, sadašnjost i budućnost Palićkog i Ludaškog jezera”

 

Foto: Mišel Rohman

U sklopu „Klimatskog sela“ posetioci šatora Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) juče su mogli da pogledaju vođenu izložbu „Prošlost, sadašnjost i budućnost Palićkog i Ludaškog jezera”.

– KfW banka, preko koje Vlade Nemačke podržava projekat “Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš” sa šest i po miliona evra, a cilj je poboljšanje kvaliteta vode Palićkog i Ludaškog jezera, kao preduslova za stvaranje boljih uslova za očuvanje biološke raznovrsnosti i stvaranje potencijala za razvoj turizma ovog područja, kaže Mišel Rohman, saradnik za ekološku sanaciju i remedijaciju Palićkog i Ludaškog jezera.

Foto: Mišel Rohman

On dodaje da bi do kraja godine trebalo da se raspišu javne nabavke za nabavku radova na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Palić, crpne stanice i spojnog potisnog voda.

Rohman kaže da su počele pripremne aktivnosti za izgradnju zaštitnog pojasa oko jezera Palić i jezera Ludaš, kao i aktivnosti vezane za biomanipulaciju.

U šatoru Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ)posetioci su mogli da pomoću VR naočara virtuelno nađu u logističko-trgovinskom centru za biomasu, ali i da ponesu kući uzorke drvne biomase.

Neki od njih upoznali su se sa mogućnostima upravljanja otpadom u kontekstu klimatskih promena, a oni najaktivniji učestvovali su u biodiverzitetnim turama oko Ade Ciganlije, prilikom kojih su saznali koje sve biljne i životinjske vrste sa nama dele prostor ovog ostrva, ali i „urbane džungle” glavnog grada Srbije.

Projekte predstavljene u okviru GIZ šatora sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), a finansira Nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

„Klimatsko selo“ je deo „Nedelje klimatske diplomatije“, koju organizuje Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, pod pokroviteljstvom EU, uz saradnju s brojnim partnerima, među kojima su GIZ, ambasade Švedske, Nemačke i Francuske, Privredna komora Srbije i brojne organizacije, institucije i startap kompanije.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti