Ispituje se uzrok zagađenja reke Peštan

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Na teritoriji opštine Lazarevac 31. marta došlo je do zagađenja reke Peštan koja se uliva u Kolubaru. Uočena je plava boja u dužini od 2 – 3 km. Odmah po saznanju o zagađenju, Agencija za zaštitu životne sredine je izašla na teren, izvršila uzorkovanje vode i obavestila nadležnu vodoprivrednu inspekciju.

Nakon uzimanja uzoraka u Nacionalnoj laboratoriji Agencije radiće se analiza opštih parametara, ukupni i rastvoreni teški metali kao i prioritetne i prioritetno hazardne supstance. Nakon urađenih analiza Agencija će obavestiti javnost i nadležne organe o rezultatima. Takođe, u saradnji sa nadležnom inspekcijom utvrdiće se potencijalni zagađivači ove reke.

Agencija sprovodi monitoring kvaliteta voda u potpunosti usklađen sa standardima Evropske unije i godišnje izvrši analize preko 250.000 parametara.

Iako su prilagodili način rada u skladu sa vanrednom situacijom i preporukama Vlade Republike Srbije, redovno vrše uzorkovanja vode na ulaznim profilima u našu zemlju kao dnevnim izveštajnim stanicama i neće dozvoliti da bilo kakva zagađenja prođu nedetektovana.

Agencija oštro osuđuje ovakve postupke neodgovornih pojedinaca za koje je uverena da će u najskorijem roku biti kažnjeni na odgovarajući način.

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti