Hrvatska odobrila sredstva za 16 reciklažnih dvorišta

Foto: mzoip.hr

Hrvatski ministar Tomislav Ćorić potpisao je odluku o finansiranju izgradnje sedam reciklažnih dvorišta u gradovima Sv. Ivan Zelina, Senju, Omišu, Pregradi i opštinama Brinje, Kapela i Jasenovac.

Prva dva Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava potpisana su za projekte na području Sv. Ivana Zeline (2,03 miliona kuna EU sredstava) i Senja (3,87 miliona kuna EU sredstava), a uskoro se očekuje i potpisivanje ugovora sa drugim korisnicima. Za navedene je projekte osigurano 16,9 miliona kuna iz EU fondova, odnosno 85 odsto ukupne vrednosti projekata.

Projekti su odobreni u sklopu javnog poziva vrednog 144,5 miliona kuna za sufinansiranje gradnje reciklažnih dvorišta iz EU fondova za gradove i opštine. Jedinice lokalne samouprave dosad su prijavile 38 projekata za koje traže 96 miliona kuna EU sredstava. Ostali projekti još su u fazi evaluacija, a očekuje se i pristizanje novih prijava.

Kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Hrvatskoj je na raspolaganju 3,6 milijardi kuna za projekte upravljanja otpadom. Uz projekte reciklažnih dvorišta trenutno se sufinansiraju i sanacije odlagališta otpada i gradnje centara za upravljanje otpadom, a u planu je raspisivanje javnih poziva za sufinansiranje projekata sortirnica i postrojenja za obradu biootpada.

Na području Hrvatske dosad su otvorena 84 reciklažna dvorišta.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti