Hrvatska dobila Pravilnik o praćenju kvaliteta vazduha

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine i energetike Hrvatske donelo je Pravilnik o praćenju kvaliteta vazduha.

Reč je o podzakonskom propisu koji je donesen na temelju člana 52. Zakona o zaštiti vazduha i kojim se propisuje način praćenja kvaliteta vazduha i prikupljanja podataka, merila za lokacije mernih mesta, merila za određivanje minimalnog broja mernih mesta, referentne metode merenja, način dokazivanja ekvivalentnosti za druge metode merenja, način provere kvaliteta merenja i podataka, kao i način obrade i prikaza rezultata i usklađenost sa hrvatskim normama, način provere ispravnosti i umeravanja mernih instrumenata, način i troškove rada referentnih laboratorija, osnivanje i način rada poverenstva za praćenje rada referentnih laboratorija, način dostavljanja podataka za potrebe informacijskog sistema zaštite vazduha, sadržaj godišnjeg izveštaja i način redovnog informisanja javnosti.

Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa više evropskih direktiva, a na snagu stupa osam dana od objave u Narodnim novinama, odnosno 19. avgusta 2017. godine, kada ujedno prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o praćenju kvaliteta vazduha.

izvor: energetika-net.com

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti