Herceg Novi u problemu zbog deponije

 

Foto-ilustracija: Pixabay

Zbog odlaganja komunalnog, neopasnog i građevinskog otpada na lokaciji Tisove grede, stanovništvo i njihova imanja na Ublima, u hercegnovskom zaleđu, ozbiljno su ugroženi, budući da su incidenti, pojava dima iI vatre, na  deponiji skoro svakodnevni.

Zagađen vazduh, otrovni dim i pepeo guše nekolikio porodica na Ublima, ugrožavaju useve, prenosi Radio Jadran.

Opština Herceg Novi još nema drugo rešenje za odlaganje otpada, očekuje zakazivanje ročišta u Upravnom sudu. Tužila je resorno Ministarstvo koje je obustavilo izdavanje nove građevinske dozvole za obližnju sanitarnu deponiju Duboki do.

Odlukom o određivanju lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada i Odlukom o određivanju lokacije za odlaganje neopasnog i građevinskog otpada, Tisove grede mogu se koristiti do 1. januara 2020. godine, odnosno do izgradnje nove sanitarne deponije.

Potpredsednica Opštine Herceg Novi Danijela Đurović, Radiju Jadran je kazala da za izgradnju deponije postoji sva planska i tehnička dokumentacija.

Opština Herceg Novi je pokrenula postupak pred Upravnim sudom, koji i pored urgencija nije zakazao ročište po ovom predmetu.

Posebno je zabrinjavajuće što je Vlada Crne Gore na jednoj od skorašnjih sednica donijela Odluku o izmenama državnog Plana upravljanja komunalnim otpadom, kojim je smanjen broj centara za obradu otpada, te će po njima Opština Herceg Novi svoj otpad morati da odvozi na lokaciju Možura koja je projektovana za opštine Bar i Ulcinj.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti