Gradska uprava i resorno kantonalno ministarstvo odgovorni za upravljanje otpadom u Mostaru

Federalna ministarka zaštite životne sredine i turizma dr. Edita Đapo i direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović sa saradnicima posetili su Regionalnu deponiju čvrstog otpada u Mostaru kojom upravlja JP Deponija d.o.o Mostar i sastali se sa ministrom trgovine, turizma i zaštite životne sredine u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona Ajdinom Teletovićem.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine i turizma

Đapo i Ajdinović su ovom prilikom razgovarali sa upravom JP Deponija d.o.o. Mostar i informisali se o trenutnom stanju u oblasti upravljanja komunalnim otpadom i problemima identifikovanim u proteklom periodu koji se odnose na funkcionisanje same regionalne deponije „JP DEPONJA“ u Mostaru.

Zbog navoda o prisustvu piralena i drugih otrovnih materija te različitih vrsta otpada koje se nezakonito i nepropisno odlažu na ovoj deponiji, bilo je blokirano odlaganje svih vrsta otpada.

Nakon što su od svih relevantnih institucija date garancije da će na deponiji u Mostaru biti odlagan samo komunalni otpad, deblokiran je rad deponije.

Međutim, proces pregledanja i selektiranja uveliko je usporio odlaganje otpada, pa je do sada iz gradskih ulica uklonjena tek jedna trećina nagomilanog otpada, što i dalje predstavlja veliku opasnost po zdravlje i život građana.

U međuvremenu je došlo i do kvara na sortirnici tako da se trenutno otpad gomila, a ne odlaže se. Ministarka Đapo je insistirala na hitnom poduzimanju dodatnih napora kako bi ovaj problem bio rešen i ubrzano uklanjanje nagomilanog otpada.

Ona je, takođe, zatražila da se pojača inspekcijski nadzor upravljanja medicinskim otpadom i da se odmah pripremi izveštaj kako bi se utvrdilo da li se ova vrsta otpada odlaže u skladu sa zakonom definisanim procedurama.

Prema relevantnim zakonima, za upravljanje otpadom nadležni su kantoni, a u slučaju Mostara Gradska uprava i resorno kantonalno ministarstvo.

Na sastanku sa kantonalnim ministrom trgovine, turizma i zaštite životne sredine Ajdinom Teletovićem, razgovarano je o stanju u oblasti životne sredine i turizma u ovom kantonu.

Ministri Đapo i Teletović zaključili su da je neophodno intenzivirati saradnju i razmenu informacija između ova dva ministarstva kako bi se unapredilo stanje u ovoj oblasti.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti